« Späť

Ženský advent 11: Krok odpočinku

Ženský advent 11: Krok odpočinku

Čítanie zo Svätého Písma:

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

 

Zamyslenie: Bremená. Nikdy sa nenesú samé, ale s láskou a víziou radosti sa nesú omnoho ľahšie. Keď nesieme nákup plný vianočných darčekov pre najbližších, má svoju váhu, ale nesieme ho s radosťou, lebo máme pred očami, ako sa z toho potešia. Môžeme niesť dva druhy ťažkých bremien:

1.Sú záležitosti, ktoré na nás ťažko doliehajú pre lásku, ktorú máme voči iným. Trápime sa pre zlé vzťahy, nedobré chodníčky našich blízkych, finančné zabezpečenie rodiny, zdravotný stav... Ak si zúfame a neustále sa starostíme, je to pre nás priťažké práve preto, že strácame z očí náš cieľ a Božiu pomoc. Musíme mať pohľad upretý na Ježiša, ktorý je víťaz a je všemocný- a my sa v boji proti zlu staviame na Jeho stranu. Prorok Daniel bol zavretý s levmi, ale neprestal veriť Bohu, ktorý ho zachránil. Traja mládenci boli zavretí v ohnivej peci, no neprestali chváliť Boha ani uprostred plameňov a On ich vyviedol živých a oslávil sa na nich.  Vziať na seba Ježišovo jarmo znamená niesť čokoľvek, čo nás ťaží spolu s Ježišom. Náš problém nie je iba naším, ale aj Ježišovým a On nás s Ním pomôže. Preto si môžeme oprieť hlavu o Ježišovo rameno, oddýchnuť si pri ňom a vedieť, že On to za nás potiahne, kým my u Neho načerpáme a napokon spoločne zvíťazíme.

2. typ ťažkých bremien sú tie, ktoré nemáme niesť. Často si sami nakladáme viac, ako je možné niesť aj kvôli dnešným trendom, vďaka ktorým sa snažíme, aby vždy všetko bolo dokonalé: oblečenie, domácnosť, make-up, využitie času, izba, dom, byt..., čo je pri zachovaní si zdravého rozumu a tela nereálne. Potrebujeme sa zriecť nereálnych predstáv a sústrediť sa na to, čo je podstatné. Zároveň sa musíme chrániť pred bremenami, ktoré necitlivo na nás kladú iní- či už je to rodina, priatelia, nadriadení neprimeranou prácou navyše...

Doprajme si oddych, veď Božia vôľa pre nás nie je, aby sme sa upracovali, ale aby sme mali hojný požehnaný život.