« Späť

Ženský advent 13: Učiť sa kráčať

Ženský advent 13: Učiť sa kráčať

Čítanie zo Svätého Písma:

Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť.

Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny; ako piesku by bolo tvojich potomkov a ratolestí tvojho lona ako zrniek piesku. Nezaniklo by, ani by nebolo vyhladené jeho meno spred mojej tváre.

Zamyslenie: Nezávislé konanie od Boha nás rýchlo dostane do problémov. Tak ako Eve- nechce sa nám čakať, čo na to, povie Boh a niekedy nechceme čakať aj preto, aby nám niečo „nezakázal“... Potrebujeme mať citlivosť na Boží hlas v našom srdci, ktorý nás povzbudzuje do dobrých krokov a varuje pred zlými. Možno máme rady šablóny a vychodené chodníčky a zvykneme sa na ne spoliehať. Spoliehať by sme sa ale stále mali na Boha, pozerať sa a počúvať Ho. To znamená dať mu priestor vyučovať nás i opravovať. Za to nám sľubuje pokoj, spravodlivosť, požehnané potomstvo a život v Jeho požehnaní. Začnime dnes tým, že Mu dáme dovolenie učiť nás a odmietneme robiť veci bez Neho.