« Späť

Ženský advent 14: Krok svedectva

Ženský advent 14: Krok svedectva
Čítanie zo Svätého Písma:
 
Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá?
Ty si bol vzatý v ohnivej víchrici, na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe, že si určený pre budúce časy mierniť Pánov hnev prv, než vzplanie, obrátiť srdce otca k synovi a obnoviť Jakubove kmene. Blažení, čo ťa videli a čo zosnuli ako tvoji priatelia!
 

Zamyslenie: Čo chceme, aby sa hovorilo sa o nás? Šťastní (Blahoslavení), čo ťa videli, lebo...si sa pekne obliekala?... používala dobré metódy?... mala upratanú izbu? ...mala vždy posledné slovo? Aké svedectvo by mal náš život vydávať o Bohu? Čo by malo utkvieť v pamäti a skúsenosti ľudí, ktorí sa s nami stretli? Najsilnejšie svedectvo je svedectvo spojené zo skutkov, slov i postojov (myšlienok). Sú naše skutky a slová svedectvom o Božom živote v nás? Naša viera, láska a nádej sú také potrebné pre svet. Ak ich nebudeme skrývať, budeme ukazovať priamo na Boha a o nás sa bude môcť úprimne povedať: šťastný ten, kto ju stretol, lebo verila Bohu, lebo si nezúfala, lebo veľa milovala, lebo sa nehanbila za Boha, lebo sa modlila za iných...a Boh to dobro dokonal. Nech sme aj dnes Božím hmatateľným dôkazom pre iných.