« Späť

Ženský advent: 18 Krok materstva

Ženský advent: 18 Krok materstva

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu a on začne vyslobodzovať Izraela z ruky Filištíncov.“

Ona prišla k svojmu mužovi a povedala mu: „Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako Pánov anjel a vzbudzoval hrôzu. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, a ani on mi neprezradil svoje meno. Povedal mi: ‚Hľa, počneš a porodíš syna. Dávaj pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu až do dňa svojej smrti.‘“

I porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. A začal v ňom pôsobiť Pánov duch.

 

Zamyslenie: Každá žena sa narodí ako matka. Je smutné, že svet je stále viac chorý kvôli nedostatku matiek. Máme omnoho viac moderných pracujúcich žien ako kedykoľvek predtým, ale i omnoho viac "problémových detí a mládeže". Duchovné materstvo je rovnako dôležité a prirodzené ako to biologické. Je to materstvo v žene, ktoré pomáha smutným usmiať sa, chorým, aby sa cítili o trochu lepšie, opusteným, aby sa necítili sami, tým, ktorí sú v nebezpečí, aby cítili materinskú ochranu. Materstvo v žene dáva ľuďom zacítiť to, že láska- i tá Božia ich nikdy neopustí, že je tu pre nich na zemi. Svet potrebuje materstvo- obetu a lásku mamy. Naše deti biologické i duchovné to s maminou pomocou zvládnu všetko ľahšie. Našou úlohou je chcieť byť mamou, nestiahnuť sa a neprihliadať iba tak k veciam, ktoré sa okolo nás dejú. Snažiť sa byť ako Mária, ktorá bola a je stálym útočišťom pre tých, ktorí  potrebovali jej pomoc a ktorá stále spolupracovala s Božou milosťou.