« Späť

Ženský advent : 19 krok prijatia Božej vôle

Ženský advent : 19 krok prijatia Božej vôle

Čítanie zo Svätého Písma

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

 

Zamyslenie: Ak sa bojíme prijať Božiu vôľu, je to často kvôli tomu, že pochybujeme, že by bola to najlepšie pre nás a často neveríme, že by mohla byť pre nás vôbec niečo dobré. Máme predstavu, že Boh nás chce vytrestať, nemá rád, keď sa tešíme, zabávame, užívame si život, ale naopak On sa vyžíva v tom, keď trpíme, smútime a náš život je cestou posiatou tŕňami. Tak to však vôbec nie je. Boh je nekonečne dobrý. Veci a rozhodnutia, ktoré nás pozýva urobiť nie sú často jednoduché a často sa im nedá dobre rozumieť, ale Boh je jediný, ktorý vidí cestu dopredu až dokonca. Pozná každé zákutie, nástrahy a pasce zlého a pozná svoj dobrý plán, ktorý má s nami. Ak potrebujeme niečo vysvetliť, dáva nám svojho Ducha Svätého, ktorý nám pomáha pochopiť, čo a ako máme robiť. A na tejto ceste nás nenecháva samotných. Ak si budeme všímať cestu okolo nás, Boh nám bude dávať na nej znamenia, aby nás uistil, že kráčame správne, tak ako poslal Márii Alžbetu. Nech pri každom Božom pozvaní dokážeme s Jeho pomocou povedať: "Nech sa mi stane podľa Tvojho Slova."