« Späť

Ženský advent 2: Krok pokoja

Ženský advent 2: Krok pokoja

Čítanie zo Svätého Písma:

Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme.

Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky.

Budú k nemu prúdiť všetky národy, prídu k nemu mnohé kmene a povedia: „Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch.“ Lebo zo Siona vzíde zákon a z Jeruzalema Pánovo slovo.

On bude súdiť národy a naprávať početné kmene, takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju. Hor‘ sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom!

Zamyslenie: Ježiš, pouč ma o svojich cestách. Chcem kráčať po Tvojich chodníkoch. Chcem Ti rozumieť, keď ma chceš viesť a chcem Ti byť poslušná a nechať sa viesť. Sú veci, ktoré ma rozrušujú a neviem, ako vstúpiť do pokoja. Pomôž mi odpustiť, vpustiť viac Tvojho Ducha Svätého a dokázať sa radovať s Tebou aj v skúškach.