« Späť

Ženský advent 20: Krok dedičstva

Ženský advent 20: Krok dedičstva

Čítanie zo Svätého Písma

Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.
Spievajte mu novú pieseň, *
nadšene mu hrajte a volajte na slávu. R.
Pánov úmysel trvá naveky, *
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. R.
Naša duša očakáva Pána, *
on je naša pomoc a ochrana.

V ňom sa naše srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. R.

 

Zamyslenie:  "Lebo Jeho úmyslel trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z pokolenia na pokolenie."  Božie slovo hovorí, že nemáme, lebo neprosíme a keď prosíme, prosíme zle. Boh Otec nám dal dedičstvo, s ktorým môžeme disponovať. Jeho kráľovstvo je pokoj, radosť a láska v Duchu Svätom. Do každej situácie, do každého problému si ich môžeme nabrať. Jednoducho poprosiť Nebeského Otca a On nám to dá a dá to aj našim blízkym aj kvôli nášmu píhovoru, ak oni sami neprosia. Ůžasné je, že toto dedičstvo nikdy nevyprchá, nevymrhá sa a je pre každu jednu z nás. Je len na nás či ho chceme a v modlitbe oň poprosíme.

Ďalej