« Späť

Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Ženský advent 7: Krok poslušnosti

Čítanie zo Svätého Písma

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Zamyslenie:

Ženy nezvyknú radi počúvať o poslušnosti. Nebýva to veru naša silná stránka a dovolíme si oponovať často aj Tebe, Ježiš. Je nám ťažké konať ako tvoja mama. Nezmietnuť Tvoj návrh iba kvôli tomu, že celej veci úplne nerozumieme. Risknúť kvôli Tebe mnoho- a vďaka Tebe získať všetko, na čom záleží. Aj pre mňa máš výzvu a potrebuješ moju poslušnosť. Chcem sa posunúť vpred v poslušnosti. Pomôž mi vidieť viac, že ma držíš za ruku a že poslušnosť- to nie je krok do neznáma, ale obrovský krok k Tebe.