Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent - Pre všetkých

Ženský advent - Pre všetkých

3. adventný týždeň Streda

Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.
Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja,
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru
a od Rieky až na kraj zeme.
Jeho meno nech je velebené naveky;
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,
zvelebovať ho budú všetky národy. Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8. 17

Zamyslenie a modlitba

Všimli sme si, že Boh- náš Otec je tu pre VŠETKÝCH ? Naozaj pre všetkých- pre príjemných aj nepríjemných, pre tých, ktorých by sme posadili na 1.miesto, aj pre tých, ktorých by sme z nášho zoznamu vynechali. „V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, zvelebovať ho budú všetky národy.“ Ak je v našom srdci akákoľvek forma rasizmu, feminizmu, šovinizmu či nadradenosti, nežijeme ako kráľovská dcéra svojho Otca.

„Drahý Otec, chcem byť pre všetkých- tak ako Ty- prinášať spravodlivosť, požehnanie a pokoj a dávať im zažívať Tvoje kráľovstvo.“

Dnešná úloha
Sú skupiny, či človek, ktorým sa radšej vyhneš ? Dnes sa za nich pomodli Žalm 27 a skús prehodnotiť svoj postoj.