Blogy

« Späť

Byť ako Boh!

Byť ako Boh!

Aj teba aj mňa Boh stvoril geniálne ako nijaké iné stvorenie - stvoril nás na svoj obraz. Podobáme sa samému Bohu... A tak veľmi túžime byť ako Boh... ale...

My sa nemusíme snažiť byť ako Boh, pretože my už sme ako Boh - my sa na Neho už od svojho zrodenia podobáme. Obraz, či fotografia zobrazuje originál iba z jednej strany v neopakovateľnej situácii, póze, atmosfére, tak aj každý z nás v sebe samom zachytáva iba jeden z nekonečne veľa pohľadov na nekonečného Boha v jeho nekonečne veľa rôznych a neopakovateľných prejavoch lásky - sme neopakovateľné obrazy jeho prejavov lásky - nikdy už taký obraz seba samého Boh nevytvorí ani nevytvoril ako si ty - si jedinečný, neopakovateľný.  A ako fotka nikdy nie je ani nebude originálom v jeho plnosti, tak ani my nikdy nebudeme reálne presne takí ako Boh v jeho veľkosti, lebo On je nekonečný a my - konečné stvorenia, nezmôžeme v sebe vyjadriť nekonečnosť. A keďže Boh je LÁSKA - nekonečné neustále MILOVANIE, tak aj my sme fotografiami - obrazmi tohoto MILOVANIA. Preto sa Bohu už od stvorenia podobáme ako nijaké iné stvorenie.

Každému z nás Boh vložil do srdca túžbu podobať sa mu viac a viac a viac a nikdy sa neuspokojiť s niečím, čo je menej ako nekonečné, večné v rozmere i v čase, v kvalite či v kvantite. Každý z nás túži po nekonečnej radosti a šťastí, po nekonečne hlbokom pokoji, ktorý nikto nezničí, po večnej múdrosti, po nekonečnej odvahe či trpezlivosti, no najviac po nekonečne silnej večnej láske. Prečo to v sebe máme? Aby sme sa nikdy nezastavili na pol ceste k Bohu, aby sme sa neuspokojili s tým, čo nám dá len trochu šťastia, radosti, pokoja, lásky, ale aby sme s touto túžbou v sebe hľadali dovtedy, kým nenájdeme jediný prameň nekonečnosti všetkého - Boha. Len v Ňom nájdeme uspokojenie týchto svojich túžob. Veď nás stvoril pre seba, nie preto, lebo je sebec ale preto, lebo vie, že od neho nič krajšie, mocnejšie a stálejšie a nekonečnejšie v pokoji, dobrote, radosti, šťastí a láske nikde nikdy neexistovalo, neexistuje ani nikdy nebude existovať. Takto nás vlastne stvoril pre to najlepšie, najkrajšie, najmúdrejšie, najmilovanejšie a najšťastnejšie čo existovalo a existuje - pre Neho samého.

Každý z nás má teda v sebe obrovskú túžbu nielen Boha dosiahnuť, ale sa mu aj podobať... Byť ako On. Jeho obraz je totiž zasadený do našej duše ako semiačko, ktoré musíme opatrovať a pomáhať mu v nás rásť. Inak sa tento krásny obraz doničí, spotvorí, dokrkve. Veď práve Adam a Eva stroskotali práve na tejto túžbe byť ako Boh - diabol vedel o tejto túžbe v nich, ale ponúkol im lacný variant - naplniť túto túžbu bez Boha. A oni - hlúpi, nevedeli, že nie sú natoľko bohatí, aby si mohli kupovať lacné veci, pretože za lacnou cenou sa obyčajne skrýva brak a omnoho menšia kvalita, čím vlastne zaplatíš omnoho viac ako za skutočnú kvalitu. Obabral ich diabol - zaplatili svojou večnosťou - príliš vysoká cena za naplnenie túžby byť ako Boh. Ako len mohli zabudnúť, že Boh ich stvoril na svoj obraz a že k tomuto obrazu jeho samého ich chce viesť tou najlepšou cestou - a že to dokáže správne iba On, pretože diabol je len jeho stvorenie, ktoré nevymyslí nič lepšie ako On, a ktoré je medziiným teraz dobrovoľne tak ďaleko od Boha, že k nemu neprenikne ani kúsok tepla, dobra a múdrosti Boha. Je schopný len ničiť, nič nie je schopný tvoriť k životu, ku kvalite, len k ničeniu. Čokoľvek v jeho ústach a v jeho rukách vyzerá ako kvalitné, dobré a dokonca krajšie ako to, čo ponúka Boh, je vnútri len zhnitá splesnutá pachuť sebazničenia - len veľmi pekne zabalená. Len tak medzi nami - diabol až doteraz nachádza takýchto hlúpučkých Adamov a Evy, ktorým nasľubuje lacné naplnenie ich túžby byť ako Boh. Ak mu naletia, rovnako ako pri Adamovi a Eve ich čaká iba sebazničenie, a ako postranný efekt zničenie všetkého okolo. Iba Boh zachraňuje až doteraz Adamov i Evy svojím milosrdenstvom, ak mu uveria, že len On jediný dokáže správne naplniť tú túžbu, ktorú On sám do nich vložil - túžbu čoraz viac sa Mu podobať.

Vedome či podvedome sa teda každý človek usiluje dosiahnuť stav, v ktorom by sa podobal Bohu. Samozrejme robí pre to všetko. Je tu však jeden háčik. Aký obraz Boha človek v svojej duši má, k takému obrazu sa aj snaží zo všetkých síl dostať. Alebo taký obraz Boha na celý život odmietne, mysliac si, že to je skutočný Boh a v takého on veriť jednoducho nechce.

Veď vidíme dostatočne veľa ľudí, ktorí sa snažia byť ako Boh, mysliac si, že byť ako Boh to znamená:

- vládnuť nad všetkými svojou neobmedzenou mocou, do ktorej ti nik nehovorí čo a ako máš robiť

- rozhodovať sa úplne slobodne, robiť si teda čo sa ti zachce

- manipulovať inými ľuďmi

- tvrdo trestať tých, ktorí sa previnili a no... možno aj odmeňovať tých, ktorí urobili čosi dobré. Ale to radšej nie - ešte ľudia spyšnejú - tak to radšej za všetkým sliediť, aby bolo všetko super dokonalé... Ak nie je, trestať.

- a množstvo ďalších vlastností Boha podľa ich obrazu Boha v ich srdci...

Časť z toho všetkého je síce pravda, no ak v tom všetkom nie je skutočná láska, všetko sa to premení iba na obrovský kameň, ktorý rozgniavi postupne celú dušu - dokriví a zneschopní ju vidieť pravú tvár Boha. Manipulujúc inými, rozbíjajúc rodiny, mravy, bezcharakterným podlým podvádzaním, ničiac dôstojnosť seba a iných sa niektorí príliš neskoro zbadajú, že sú už pri jadre sebazničenia, a vôbec nenaplnili túžbu byť ako Boh. Akosi má všetko koniec koncov trpkú príchuť hniloby a rozkladu. Zostali oklamaní - diablom.

Sú však aj takí, ktorých priťahuje skutočný obraz o Bohu, ktorých priťahuje heroická odvaha jeho nekonečnej lásky aj k hriešnikom - nám ľuďom, Jeho obrovské pre nás tak ťažko pochopiteľné milosrdenstvo, Jeho hlboká večná pokora oproti jeho nekonečnej vznešenosti a majestátnosti, Jeho milujúca nežnosť oproti jeho mohutnej divokosti... Až tak sú priťahovaní Jeho veľkosťou a nádherou, že si inak nepomôžu - vťahuje ich a spaľuje obrovská túžba sa takému nádhernému Bohu podobať - podobať sa mu v láske - v jadre byť postupne viac a viac premieňaní - Ním samým - na Neho samého - čoraz viac sa tomuto svojmu vzoru podobať a tak aj konajú:

- vládnu nad srdciami iných svojou láskou

- rozhodujú sa v láske konajúc tie najmúdrejšie skutky sebaobetovania pre šťastie iných - a v tom dokážu spolu s Ním skutočne urobiť čokoľvek veľké, čo sa im zachce

-ich manipulácia inými je postavená na neprekonateľnej túžbe iných okolo byť ako oni - byť ako Boh - viac sa mu podobať tak, ako to vidia u týchto Jemu podobných

-iní okolo si kvôli nim trpko uvedomujú akej lacnej zdochline sa začínajú podobať svojimi skutkami a tento ich zápach im je trestom, keď pocítia vôňu pravého božstva vytekajúcu zo srdca podobných Bohu - tak títo podobní Bohu trestajú iných - božským spôsobom...

-a množstvo ďalších nádherných vlastností Boha, ktoré postupne Boh vtláča do srdca tých, ktorí sa mu úplne oddali...

Tak si vyberaj a hlavne sa pýtaj sám seba - Ako vidím ja Boha? Kto je pre mňa Boh? A ak nemôžeš nájsť, popros Ducha Svätého, nech ťa vedie, nech úplne ovládne tvoj rozum, srdce, dušu, telo, a nech cez teba postupne premieňa teba na seba samého Jeho skutkami lásky, Jeho slovami lásky, Jeho myšlienkami lásky...

P. Robert Balek SVD

Predchádzajúci
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem za výborný a hlavne pravdivý a oslobodzujúci blog. Jedna z vecí, ktorú som si pri ňom znou uvedomila bolo to, že čokoľvek, čo využívame a má v tom zlý prsty, prinesie len a len ničenie !
Ďakujem ešte raz za veľmi kvalitný príspevok.
Odoslané 2.11.2013 15:10.