Blogy

« Späť

Modlitba najšťastnejšieho života

Modlitba najšťastnejšieho života

Ak niekoho veľmi miluješ, túžiš urobiť pre svojho milovaného najviac ako sa len dá a najlepšie ako sa len dá, pretože chceš, aby bol tvoj milovaný tak šťastný, ako sa len dá. Neuspokojíš sa s málom, nedokážeš urobiť menej ako vládzeš a môžeš. Ak by si bol nekonečne mocný, dokázal by si pre toho, koho by si nekonečne miloval, urobiť najlepšie veci z najlepších, povedať mu tie najkrajšie slová z najkrajších, aby si ho mohol urobiť nekonečne šťastným a to by bolo tvoje najväčšie šťastie. Nikdy by si si ani nedovolil urobiť menej, horšie, pretože by si tak veľmi miloval, že by si chcel darovať celého seba... Vieš, že sa Bohu podobáš? Stvoril ťa ako svoj obraz. A to čo je na obraze krásne, v skutočnosti je to oveľa krajšie. Preto Boh nie je horší ako ty. Ak si niečoho schopný ty, On je toho schopný nekonečne viac. Preto ti ponúkam modlitbu najšťastnejšieho života...

Boh ťa miluje nekonečne viac ako ty sám seba, vie všetko a vidí všetko - aj to, čo ty nevieš a nevidíš. Preto nemôže ani nechce urobiť pre Teba niečo menej a horšie ako to najlepšie z najlepšieho, túži pre svoju lásku k Tebe urobiť tvoj život najšťastnejším ako sa len dá, tak veľmi si ťa zaľúbil.

Preto ak ťa k niečomu volá, ak tuži, aby si niečo urobil, buď si byť istý, že je to to najlepšie, čo môžeš v danom momente urobiť, aby si bol šťastný ty, aj iní, ku ktorým ťa posiela. Nie si schopný vymyslieť niečo lepšie ako On - nemiluješ seba a druhých tak veľmi ako On, nevidíš a nevieš všetko ako On. Preto vždy urobíš hlúposť, ak odsunieš jeho návrh nabok: "Teraz nie, potom, to je trapné, nemám čas, lepšie bude niečo iné... a podobne" Čokoľvek urobíš sám bez Neho, bude to vždy menej a horšie ako to, čo chcel On.

Už chápeš, že nič lepšie nevymyslíš? Už rozumieš, že to najlepšie pre teba aj pre iných je každú minútu tvojho života konať, hovoriť, zmýšľať, ako to chce On, ako to pre teba vo svojej láske pripravil od večnosti. Teda plniť Jeho vôľu je tým najlepším, čo môžeš urobiť, aby bol tvoj život a aj život iných okolo teba ten najšťastnejší ako sa len dá.

Preto ti navrhujem denne sa modliť ráno a večer túto modlitbu (alebo kedykoľvek ju zopakovať cez deň na minútku sa oprieť o stoličku v práci či v škole).

Najprv modlitbu v skratke - kedykoľvek cez deň (ak máš pár sekúnd v práci, škole): 

"Duchu Svätý ovládni moju myseľ, srdce, dušu i telo. 
A konaj dnes cezo mňa tie najlepšie skutky z najlepších, 
hovor cezo mňa tie najlepšie slová z najlepších, 
zmýšľaj a rozhoduj sa cezo mňa, 
nech pod tvojou vládou urobím svoj život a životy mojich milovaných okolo 
tými najšťastnejšími akými len môžu byť. Amen"

 

Dlhšia modlitba - ráno, alebo večer či cez deň ak máš pár minút čas:

"Duchu Svätý, ja viem, že keď zoberiem svoj život do svojich rúk 
a budem sa rozhodovať iba ja bez teba,
nedokážem ho urobiť najšťastnejším ako sa len dá.
To dokážeš len ty, lebo mňa a mojich milovaných miluješ nekonečne viac ako ja 
a len ty vidíš a vieš všetko. 
Už chápem, že len ty chceš to najlepšie pre mňa aj mojich blízkych.

Preto zbavujem vlády nad sebou, nad mojím rozumom, srdcom, dušou a telom zlých duchov, 
ktorí ma motajú a nútia robiť zlo pod rúškom dobra.
Posielam ich k tebe, nech sa v tebe zničia a nikdy už nevracajú ku mne ani k mojim blízkym.

Celú vládu nad sebou prenechávam iba Tebe, Duchu Svätý, 
a to na celý život a najmä dnes. 
Otváram ti svoje srdce, myseľ, dušu i telo 
a pozývam ťa - vstúp a úplne ma ovládni - moje oči, uši, ústa, ruky, nohy - všetko.

Túžim odteraz z celej mysle, z celého srdca, z celej sily, duše i tela 
konať len to a iba to, čo chceš ty, 
chcem hovoriť len tie slová, ktoré chceš hovoriť ty, 
chcem zmýšľať len tak ako chceš zmýšľať ty - o mne, o druhých, o Tebe.
Nech dnes ako Ty konám len tie najlepšie skutky z tých najlepších skutkov, 
hovorím tie najlepšie slová z najlepších slov, 
nech robím len tie najmúdrejšie rozhodnutia z tých najmúdrejších rozhodnutí, 
aby som bol deň čo deň viac a viac podobný Tebe, 
veď som stvorený na Tvoj obraz.

Úplne celého ma premeň v Seba - v Lásku, lebo ty si Láska. AMEN."

 

Dovoľ Duchu Svätému navliecť sa do teba ako do skafandra a kopíruj každý jeho pohyb, jeho slová, jeho myšlienky.

Buď si istý, že Duch Svätý nebude k tebe prehovárať nejakým divným spôsobom, že budeš počuť hlasy z neba a podobne. Nieee.... Duch Svätý ťa podľa tvojej modlitby ovládne natoľko, že každé tvoje rozhodnutie, skutok, či slová už budú počas dňa pod vplyvom Ducha Svätého. On už bude konať v tebe, hovoriť v tebe, zmýšľať v tebe.

Daj si však pozor, lebo každé zlé slovo, zlý skutok, zlá myšlienka, ktorej dovolíš vstúpiť do svojej mysle - vyháňa Ducha Svätého z tvojej mysle, z tvojich úst, z tvojej duše, srdca i tela. Prečo? Duch Svätý je tak jemný, že nedokáže zniesť dvojtvárnosť - tvoj život aj pre Boha aj pre hriech. Neznáša zlo, protiví sa mu, strašne zapácha. A keďže je veľký džentlmen, odíde... Ak sa to stane, čo najskôr ako sa len dá, úctivo ako jemnú nežnú bytosť, ktorú si urazil svojou dvojtvárnosťou, ho popros o odpustenie, zriekni sa znova zlého, a popros Ducha Svätého znovu, aby vstúpil do tvojho srdca, mysle, duše i tela a vyčistil, uzdravil, čo si zlom zničil a zašpinil. A znova sa touto modlitbou daj pod Jeho vládu.

A ešte jedno - buď pripravený, že ťa Duch Svätý povedie aj do takých miest, kam sa budeš báť ísť, kde to bude podľa teba trapné, bude ťa pozývať povedať slová, ktoré sa budeš hanbiť povedať. Vedz však, že Duch už má všetko pripravené v srdciach ľudí, aby si vstúpil do tejto situácie a urobil presne to, čo od teba žiada, napriek tomu, že sa ti to zdá trapné, zbytočné, nemožné, strácanie času či nebezpečné. Uvidíš, že všetko okolo je pripravené a čaká už len na teba a na tvoje srdce, na toje slová, skutky.

Ak sa zľakneš, ujdeš, nepovieš, prejdeš okolo, odignoruješ - stratíš pár minút, na ktoré si mohol byť celú večnosť hrdý. Veď On má pre teba pripravené tie najhrdinskejšie skutky, aké si len môžeš predstaviť - dennodenné dobrodružstvo s Ním. Nedovoľ zlému zničiť tú krásu, pre ktorú ťa Boh stvoril. Len Duch Svätý o tejto tvojej kráse vie a rozvíja ju do obrovskej veľkosti každým slovom lásky, skutkom lásky a myšlienkou lásky, ku ktorej ťa pozýva, ak sa pre ňu ty rozhodneš. Si slobodný. Ale len v Duchu Svätom je tvoja slávna budúcnosť a najšťastnejší život, aký si len vieš predstaviť...

Držím ti palce, verím v dobro v tebe a modlím sa za teba... Nečakaj kým začnú iní, možno všetci i Boh čakajú práve na Teba, začni ty a uvidíš zázraky... :)

P. Robert Balek SVD

Ďalej