« Späť

Adopcia - o čo tu ide?

Adopcia - o čo tu ide?

Začnime slovom adopcia. Aký pocit vo vás vyvoláva? Viete si predstaviť detstvo bez vlastnej rodiny, s minimálnou nádejou, že práve vás si niekto vyberie?

Adoptuj si politika

Iste sme už mnohí premýšľali nad tým, prečo je Slovensko krajinou, v ktorej má veta "Na Slovensku je to tak" až príliš trpkú príchuť. Hľadáme vinníkov a zodpovedných a aj vďaka médiám sa dozvedáme o veciach, ktoré by sme možno radšej vedieť nechceli. Samozrejme, ešte lepšie by bolo, ak by to celé ani nebola pravda. Verím, že ako kresťania túžime vidieť Slovensko ako zem požehnanú, aj vďaka tomu, že jej správcovia ju budú riadiť a spravovať múdro, zodpovedne a čestne. Znie vám to ako rozprávka? Aj mne. Ani ja nevidím priestor na prirodzenú zmenu. Preto je volanie k modlitbe viac, než pozvaním. Je výzvou. Je povolaním. Je úlohou. Ide o tvoj hlas, ktorý tentokrát nerozhodne vo voľbách, ale ozve sa celou nebeskou realitou. Hlas, ktorý zatrasie nebom. Ide o tvoje volanie k Otcovi, ktorý môže zmeniť aj tie najtvrdšie srdcia.
 
"Môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím." 2 Kroník 7, 4
 
Mnoho ľudí si myslí, že obrátiť sa majú tí druhí, že tí s pokriveným charakterom, by sa mali napraviť, zmeniť, oľutovať, zmeniť svoje zmýšľanie. Mnohí majú pocit, že ak sa nezmenia tí druhí, nikto nič nezmôže. Biblia však v týchto veršoch hovorí, že uzdravenie zeme (krajiny), závisí od toho, aby sa sklonil Jeho ľud, hľadal Jeho tvár, odvrátil sa od svojich zlých ciest (to aby sme nezabudli, že nielen politici a verejní predstavitelia, ale aj my sami potrebujeme pokánie). Takýto ľud On vypočuje z neba. Odpustí ich vinu. A ich zem uzdraví celú.
 
Neviem, v akej krajine chcete žiť vy, ale ja chcem vidieť nové Slovensko. Slovensko, v ktorom veta "Na Slovensko je to tak" bude v iných národoch vzbudzovať bázeň a úctu voči Bohu. Chcem, aby táto veta bola dobrým svedectvom a nie výsmechom. Túžim žiť na Slovensku, ktoré sa stane svedectvom o Božej dobrote. Nech je Slovensko krajinou, v ktorej ľud, ktorý sa volá Jeho menom, v jednote povstane a umožní a pritiahne uzdravenie svojej krajiny. 
 
Nie je úžasné, že to nezávisí od nich, ale od nás? Nie je skvelé, že nie sme bezmocní?
 
Za rozhodnutím pre adopciu zvyčajne stojí nádherná ľudská túžba - túžba milovať, ctiť si a preukazovať priazeň. Túžba stať sa rodičom a prebrať zodpovednosť za iného človeka, ľudskú bytosť, čo potrebuje starostlivosť, opateru, zabezpečenie, lásku, prijatie. Adoptuj si politika nie je modlitebnou aktivitou, v ktorej máme Bohu pripomínať zlyhania a chyby tých, ktorých sme "prijali za svojich." Bude to oveľa zložitejšie. Adoptovať si politika znamená rozhodnúť sa milovať človeka plného nedokonalostí, hriechov, naviac niekoho, s kým nemôžeme prehodiť slovo, či napomenúť ho osobne. Znamená to chcieť dobro pre nespravodlivých, hriešnych ľudí, ktorých rozhodnutia dopadajú na naše životy. Znamená to modliť sa aj za tých, ktorí sú dnes pohoršením a výsmechom spravodlivosti.
 
Ak ti môžem poradiť, hľadaj medzi politikmi tých, ktorí ti najviac pijú krv. Povzbudzujem ťa ísť proti tvojim prirodzeným sympatiám. Aj preto, aby viac rástla tvoja láska, aj preto, že práve títo ľudia sú v najväčšej núdzi. Oni sú tými deťmi, ktoré spĺňajú kritérium "mňa by si nikto domov nevzal." A keď sa budeš modliť, rozsievaj. Dobroreč. Žehnaj to, čo chceš vidieť vyrásť. Ďakuj za život tvojho adoptívneho dieťaťa. Tvoje duchovné otcovstvo a materstvo bude mať pred Bohom nesmiernu hodnotu. Nebuď skeptik a nepozeraj prirodzenými očami! Hľadaj Božiu perspektívu, skúmaj Otcove srdce vo vzťahu k tomu, za koho sa modlíš. Rozhoduješ sa prijať úlohu, ktorá sa odzrkadlí v budúcnosti reálnych, živých ľudí. To, čo urobíš, nezostane visieť vo vzduchu, nejde tu o nič abstraktné. Ježiš vedel, čo hovoril, keď povedal, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
 
Ak sa ty skloníš a budeš sa modliť, budeš hľadať Jeho tvár a odvrátiš sa od svojich zlých ciest, Boh ťa vypočuje z neba, odpustí viny a uzdraví tvoju zem. Uzdraví Slovensko, ak ty...
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Je to pre mňa osobne silná výzva a cítim voči tomu bázeň. Duchovné "rodičovstvo" svojou modlitbou za ochranu, vedenie a požehnanie človeku, ktorý teraz škodí národu nie je jednoduchá úloha. Je to o láske a vytrvalosti. Ale pýtam sa, kto iný sa má za to postaviť, ak nie my - Božie deti, ktoré sú dlžníkmi Kristovej láske.
Odoslané 31.12.2012 14:39.
Skvelé. Len by to bolo treba prepojiť s tým článkom, kde je výzva na adopciu politikov - pre tých, ktorí azda nevedia, o čom je reč.
Odoslané 31.12.2012 19:04.
Skvelá vec, presne povedané: "to nezávisí od nich, ale od nás".
http://jakubsenko.blog.sme.sk/c/303510/Jeho-slava-bude-prebyvat-v-nasej-kra­jine.html
Odoslané 1.1.2013 21:40.
Skvelá vec! Výborne povedané: "to nezávisí od nich, ale od nás".
http://jakubsenko.blog.sme.sk/c/303510/Jeho-slava-bude-prebyvat-v-nasej-kra­jine.html
Odoslané 1.1.2013 21:41.
Dobrá myšlienka - výchovná. Neviem, čo bude komunikovať počet modliacich sa za konkrétnu osobu - či je to s ním tak zle, či dobre? V každom prípade: možno by adoptovaných potešilo, keby ste im venovali aj nejaké to osobné slovo, či e-mail. Venovať čas sledovaniu jeho krokov a reagovaniu na ne - na deti to má výchovný účinok.
Odoslané 2.1.2013 23:49.
Adoptuj si politika na Markíze: http://www.youtube.com/watch?v=oHuKxf3pLMs
Odoslané 3.1.2013 14:32.