Celý profil
Boh je dobry...

Ján patrí aj do:

Priatelia

Daniel Lysý
Štefan Hrbček
Martin Lojek
Anna Lojeková
Anna Vaclavova
Anna Wechterová Krištínová
Pali Šab
Ľubka Pitoňáková
september 20
Ján Buc napísal nový príspevok, blog Sme jeho telo?, v godzone.
13:57
marec 12
16:30
február 27
9:51
február 12
1:37
január 14
0:38
január 6
12:22
9:31
Odoberať aktivity Ján Buc. (Otvorí sa v novom okne)