« Späť

12. ZÁVER.

Predniesol som tieto moje skúsenosti, radostné a aj bolestné, lebo chcem kričať pred celým svetom veľkosť Božieho Milosrdenstva ku mne, napriek tomu, že som hriešnik. On naďalej koná cezo mňa a používa si ma na svoje plány! Ako mi hovorievala Matka Tereza: “ Keď nájdeš tvoj konár, tak tam postavíš hniezdo. " Môžem povedať, že môj konár som našiel. Ďakujem Bohu za dar rozlišovania! Vďaka nemu viem, aká je Božia Vôľa pre mňa. Pochopil som, že mu musím dovoliť konať v mojom živote. Žiť zo dňa na deň, bez toho, žeby som niečo očakával. Snažiť sa byť poslom Jeho Slova a jednoduchým nástrojom vo Svojich rukách! Áno, som Máriin Pútnik; a keby som mal opäť prežiť celý môj život odznova, veľmi rád by som ho prežil tak, ako to bolo! Lebo veľká je Jeho Láska ku mne! Tak veľká, že mi doprial radosť žiť tu, v Lorete, kde môžem každý deň navštevovať Svätý Dom – Santa Casa; v ktorom sa udial najväčší zázrak; zvestovanie narodenia nášho Spasiteľa! A ja, každý deň, v pokore, chodievam do Baziliky, aby som sa modlil za seba a za osoby, ktoré sa zverujú do mojich modlitieb.
Chcem teraz pridať svedectvá niektorých mojich bratov a sestier v Kristovi, aby som chválil Pána za divy, ktoré neustále koná v našich životoch.

Z taliančiny preložil D. R.

https://www.incamminoconmaria.it/2018/12/01/zaver/?lang=sk