« Späť

PANNA MÁRIA RUŽÍ SVOJIM DEŤOM...

PANNA MÁRIA RUŽÍ SVOJIM DEŤOM...

"...Poslal ma Večný Otec, aby som Vás zachránila. Večný Otec môže všetko, môže ma poslať kam chce, stačí mu, že sa zachránia moje deti; lebo som dovolila, aby zomrel na Kríži môj Syn Ježiš, pre Vašu spásu!"

PANNA MÁRIA RUŽÍ SVOJIM DEŤOM...

 

Toto, deti moje, je moja túžba: byť stále medzi Vami, prinášať Vám milosti a požehnania, lebo, moje deti, veľmi ich milujem. Chcem Vás utešovať, chcem Vás veľmi milovať a chcem Vám darovať veľa útechy, lebo ja som Spoluvykupiteľka, Matka Božia a Matka Vaša, a veľmi Vás milujem a veľmi chcem byť milovaná. Detičky moje, akú radosť zakúšam dnes vidiac veľa mladých, mamky, bábätká a ockov, a všetci sú pod mojím plášťom. Žehnám a rozhadzujem milosti! Úsmev Vám dám: lásky, úsmev pokoja, úsmev útechy, lebo Vás veľmi milujem!

 

Milujte ma, milujte Vašu Mamu z Neba! Milujte ju, lebo jedného dňa sa dozviete, že som Vás veľmi milovala a, že som Vás prišla zachrániť! Som, na tejto Zemi, pútnička medzi Vami, ako Vy; a veľmi plačem a veľmi trpím kvôli mojim deťom! Ja Vás chcem zachrániť všetkých, či už dobrých, ako aj zlých! Všetci ste moje deti, aj keď ma urážate, aj keď ma preklínate! Ja Vás veľmi milujem a chcem, aby ste sa vrátili k pokoju a k láske Mamy!

 

Detičky moje, utešujte Vaše mamičky a Vašich ockov, utešujte ich! Ak budete utešovať ich, budete utešovať aj mňa! Milujte ich, neopovrhujte Vašimi ockami a Vašimi mamkami, ale ich milujte, lebo veľa trpeli za Vás! Nie pýchu, nie namyslenosť, nie zlomyseľnosť, ale iba lásku, lásku, lásku, lebo s láskou sa žije: šťastní a s radosťou v srdci!

 

Proste, proste, s mnohou vierou, s veľkou vierou a veľkou láskou, a budete vyslyšaní! Sľúbte, detičky moje, modlitbu Svätého Ruženca, sľúbte mi to, je to štvrť hodiny, nájdete však veľa potechy! Budete utešení v živote a v hodine smrti, lebo Vás neopustím, a keď sa ocitnete pred Božím súdom, ja Vás zachránim!

 

Počúvajte Vašu Mamu z Neba, počúvajte ju, lebo som tu, medzi Vami! Prečo neveríte, detičky moje, že som tu, s Vami? Prečo sa smejete? Prečo žartujete? Poslal ma Večný Otec, aby som Vás zachránila. Večný Otec môže všetko, môže ma poslať kam chce, stačí mu, že sa zachránia moje deti; lebo som dovolila, aby zomrel na Kríži môj Syn Ježiš, pre Vašu spásu!

 

Áno, detičky moje, privinte sa ku mne! Ja mám plášť tak široký, že Vás prikryje všetkých; avšak Vy sa musíte privinúť ku mne cez ruženec, lebo on Vás vedie do Neba, on Vám obsiahne milosti! Buďte pripravení, buďte pripravení s ružencom v rukách a s Ježišom v srdci; a tak obsiahnete všetko! Žehnám Vás a dávam Vám mocné požehnanie, ktoré nech Vás sprevádza v živote a v hodine smrti!

 

V mene môjho Syna Ježiša a Večného Otca Vám posielam mocné požehnanie, ktoré nech Vás doprevádza v živote a v hodine smrti; vždy so mnou... až kým Vás nebudem mať v Nebeskej Vlasti! V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

 

SAN DAMIÁNO (PIAČENZA), 26. MÁJ 1968

 

http://www.cittadellerose.it/Bollettino/Bolletino.html

http://www.cittadellerose.it/Cometrovarci/Europa.html