« Späť

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7. septembra 2019

 

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7. septembra 2019 

 

Komentár kňaza:

 

S materskou láskou prichádzam, aby som utešovala vaše srdcia...

 

Mária Tešiteľka, počuli sme to veľakrát, je to takmer Prezývka Svätej Panny v Oliveto Citra a v posolstvách daných Lellovi.

 

Nezanechávajte každodennú modlitbu...

 

Pred päťdesiatimi rokmi, bola taká móda: radiť týždenný či mesačný rytmus modlitby, lebo v každodennom živote, sa už nemožno modliť častejšie. Nebolo to však v súlade s katolíckou tradíciou!

Napríklad, v mníšskom živote, sa hovorí: “sedemkrát denne budeš chváliť Pána!”

Moslimovia sa musia modliť päťkrát denne!

V týchto časoch bojov proti mocnostiam temnoty, čakajúc  na nové časy, denný rytmus modlitby, je evidentnou nevyhnutnosťou. Mária to zdôrazňuje!

 

Pomáhajte si navzájom žiadajúc milosť modliť sa spolu...

 

Mníšska tradícia prvých storočí, aj vo svojom spôsobe napodobňovania Ježiša Krista, bola veľmi individualistická. 

Prostredníctvom hnutia Obnovy v Duch Svätom, sme dnes znovuobjavili ducha prvotného spoločenstva tak, ako ho nachádzame v Skutkoch Apoštolov: modliť sa aj spoločne, je veľmi dôležité! Dnes, na mnohých miestach sveta, napríklad v Medzjugorí, v Zaro, Mária žiada Večeradlá.

Máriini pútnici nezabúdajú na ich puto s Večeradlami Sestry Elvíry a spôsob vzťahu, ktorý vidno v štýle Lella s svojich bratov a sestier v Márii.

Bratská pomoc je nevyhnutná v svetskom Meste viac než kedykoľvek predtým.

“Noste si vzájomne bremená!” (Gal 6/2).

Preštudovať si tému priateľstva v spisoch svätého Pavla, obzvlášť na konci svojich listov.

Čítať: 1 Sol 2/17n; 3/1-10; Fil 1/8n.

 

 

Pretože, kto prosí, ten dostane; a tak môžte objaviť lásku brata sestry, cez dar pokory...

 

Dnes je nedostatok kňazov pre duchovné vedenie. Avšak nový jav sa veľmi rozvíja v Cirkvi: bratská pomoc; cez dialóg a vzájomnú modlitbu. Často, brat sestra, sa zveruje bratovi sestre: “na úrovni čistoty, manželského života, svätosti, v práci, to už nezvládam! Poraď mi! Pomôž mi! Modli sa za mňa!

Vyžaduje to veľa pokory; skutočne to však buduje spoločenstvo!

Mária povedala Lellovi: “Povolanie Matky Terezy je pre materiálnych chudobných; tvoje povolanie je pre duchovných chudobných.” 

 

A tak, budete môcť byť svedkami radosti...

 

Pozrieť si fotografie z našich stretnutí!

 

Unavení, vyčerpaní a utláčaní, darujte mi vaše únavy...

 

Je to následok titulu “Mária Tešiteľka”.

Nezabúdajme však na zafarbenie, dôležité upresnenie: “Darujte ich!”.

Mária si odieva pastoračnú a milosrdnú dušu svojho Syna Ježiša.

Prečítať si: Mt 11/29n, 15/32n

 

Tí, ktorí ešte nespoznali lásku Boha...

 

V Medjugorjí Panna Mária žiada, aby sme nehovorili o “neveriacich”, ale, aby sme hovorili - s láskou - “, ktorí ešte nespoznali lásku Boha”.

Otec M. F.