« Späť

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi. 5. september 2020.

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi. 5. september 2020.

Máriini pútnici - I Pellegrini di Maria 

 

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi. 5. september 2020.

 

Moje drahé detičky, aj dnes, s materskou láskou, prichádzam medzi Vás, aby som utešovala Vaše srdcia, ktoré sú v utrpení.

 

Vedzte deti moje, že spása sa môže obsiahnuť pomocou Lásky Boha, tým, že si budete navzájom pomáhať; lebo sami sa nemôžte spasiť!

 

Mnohí sú tí, ktorí hľadajú pokoj! Pokoj možno obsiahnuť žijúc cestu pokory, na ktorej môžte počúvať hlas Boha cez Sväté Písma.

 

Hovorím Vám, deti moje: neposudzujte, ale Vás žiadam modliť sa za tých, ktorí žijú neusporiadaný život! Potrebujem Vás, aby, Vašim svedectvom, ste sa stali živými svedkami! 

 

Detičky moje, modlite sa za jednotu Cirkvi, a modlite sa za jednotu rodín, ktoré sú dnes veľmi zasiahnuté! Koľkými bolesťami prechádza ľudstvo, kvôli človeku, ktorý sa vzdialil od Boha, presvedčený o tom, že sa môže spasiť sám! 

 

Hovorím Vám, ktorí dobre poznáte Sväté Písma: povzbudzujem Vás ich žiť, lebo každé ich Slovo je pravda, a sú, a budú, aktuálne! 

 

Detičky moje, vedzte, že spásu a pokoj možno obsiahnuť iba modlitbou; neexistuje nič iné, čo by Vám mohlo dať ten pokoj a tú lásku, po ktorých túžite! Koľkí z Vás sa utiekajú k pomýleným láskam, kde sa všetko zdá byť prekrásne, avšak, hneď nato vidíte, že to všetko zvedne [ako kvet]! 

 

Satan, keď prichádza, klope, a Vy, bez toho, žeby ste si to uvedomili, mu otvoríte, a tak odnáša preč všetok Váš pokoj. 

 

Detičky moje modlite sa, modlite sa, aby, prostredníctvom Vašej modlitby, sa uskutočnili plány, ktoré má Boh pre každého z Vás! 

 

Blažení ste Vy, ktorí máte smäd po Bohu! 

 

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za tieto časy milosti!

 

https://www.incamminoconmaria.it/2020/09/05/posolstvo-pre-ludstvo-ktore-dala-panna-maria-lellovi-5-september-2020/?lang=sk