« Späť

Oslava Karmelskej Panny Márie v Bratislave

Karmelitáni v Bratislave nás pozývajú spoločne osláviť Preblahoslavenú Pannu Máriu z hory Karmel v bratislavskom kostole Notre Dame.

„Vyveď nás, Mária, na vrchol Karmelu, ktorým je Kristus, najvyššie šťastie!“
(Antifóna na vigíliu)


Milé sestry a bratia OCDS
a priaznivci karmelitánskej spirituality!

Srdečne Vás pozývame
 spoločne osláviť
Preblahoslavenú Pannu Máriu z hory Karmel
v predvečer slávnosti 15. júla 2014 o 16.30
v kostole Notre Dame

16.00 – modlitba posvätného ruženca
16.30 – slávnostná sv. omša, celebruje dp. Mgr. Milan Puškar
Po sv. omši je možnosť prijatia posvätného škapuliara.

Tešíme sa na Vás!
Svetský rád bosých karmelitánov (OCDS), Bratislava