« Späť

Pôstne obdobie - oznamy

Farské oznamy
5. nedeľa v cezročnom období
od 11. 2. 2013 do 17. 2. 2013
Pri príležitosti svetového dňa chorých – v pondelok – Svätý Otec Benedikt XVI. rozšíril možnosť získať: 1. Úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci, keď veriaci splnia všeobecné podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), zúčastnia sa na liturgickom slávení a pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery a jednu z mariánskych modlitieb. Odpustky môžu získať všetci veriaci, ktorí v nemocniciach alebo v súkromných domoch slúžia s láskou chorým a v tento deň sa nemôžu zúčastniť na liturgických sláveniach, no splnia obvyklé podmienky. 2. Čiastočné odpustky môžu získať všetci tí, ktorí v uvedený deň s úprimným srdcom vyslovia modlitby k Bohu na pomoc chorým a v duchu Roka viery.
 
V tomto týždni Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu budú sv. omše o 7:00 a 18:00 hod. Pri oboch budeme udeľovať pôstny znak pokánia – popolec.  Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu, pričom tento úkon sa nenahradzuje iným úkonom pokánia. Chceme vás taktiež vyzvať, aby sme v kresťanských rodinách dodržiavali pôstny ráz pôstneho obdobia, zdržovali sa zábav a hlučných osláv a duchovne sa pripravovali na slávenie najväčších kresťanských sviatkov – Veľkej noci.
 
Krížovú cestu sa v pôstnom období budeme modlievať v piatok a v nedeľu o 17:15 hod.
 
Prvá pôstna nedeľa je už tradične známa aj ako nedeľa, v ktorú sa uskutočňuje zbierka na katolícku charitu. Všetkým darcom už teraz vyslovujeme: Pán Boh odmeň!
 
V uplynulom týždni sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej zbierky vo výške 84.000 €. Suma bola rozdelená na dve rovnaké časti a odovzdaná školám pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave a v Levoči. V mene pána arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského i v mene riaditeľov oboch škôl vám chceme vyjadriť úprimnú vďaku za pomoc a štedrosť.
 
V pondelok 11. februára, na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, si pripomíname aj Svetový deň chorých. V tento deň o 18.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Kostole Milosrdných bratov na Námestí SNP v Bratislave za účasti predstaviteľov zdravotníckych organizácií a pracovníkov v zdravotníctve.
 
Vo štvrtok 14. februára si pripomenieme 5. výročie vzniku našej Bratislavskej arcidiecézy, ktorá bola zriadená v roku 2008, Pri príležitosti tohto výročia bude vo štvrtok dopoludnia o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostná ďakovná sv. omša, na ktorú sú srdečne pozvaní všetci kňazi i veriaci laici z celej Arcidiecézy. Na budúcu nedeľu 17. februára o 18.30 hod. sa v Katedrále v rámci oslavy výročia Arcidiecézy uskutoční duchovno-kultúrny večer sprevádzaný sakrálnou hudbou. Keďže tento štvrtok je zároveň druhý štvrtok v mesiaci, večer o 18.30 hod. bude v Katedrále v rámci duchovného prežívania Roku viery sv. omša s katechézou na 4. článok Apoštolského vyznania viery: "Ježiš Kristus trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný". Bude ju sláviť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko. V ten istý deň, vo štvrtok 14. februára o 19.00 hod. sa v bratislavskom univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline uskutoční podujatie venované Svetový

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/