« Späť

Prvé sv. prijímanie detí a veľa iného - farské oznamy na Trojičnú nedeľu.

Farské oznamy
 
od 25. 5. 2015 do 31. 5. 2015
Veriaci, ktorí sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom prednášaní hymnu Veni, Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 
Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie a od pondelka nasledujúceho týždňa vstupujeme do druhej časti liturgického obdobia „cez rok“, v ktorom sa modlievame modlitbu Anjel Pána.
 
V mariánskom mesiac máj sa modlievame Loretánske litánie v pracovné dni na začiatku večernej sv. omši.
 
Na budúcu nedeľu vás pozývame na sv. omšu o 11:00 hod., pri ktorej bude prvé sväté prijímanie detí. Rodičom, krstným rodičom a príbuzným budeme počas týždňa pred sv. omšami k dispozícii k sv. spovedi.
 
V dňoch 23.-31.mája 2015 pozývame mladých zapojiť sa do celoslo-venského podujatia T3M – Týždeň modlitieb mladých za mladých, ktoré organizuje Rada pre mládež a univerzity KBS. Do modlitbovej kampane sa dá zapojiť osobnou modlitbou, modlitbovým stretnutím (adorácia, spoločný ruženec, chvály...).
 
Budúcu nedeľu 31. mája 2015 sa v Marianke koná Trojičná púť. Hlavnú sv. omšu o 10.30 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame putovať do Marianky.

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/