« Späť

Sviatok všetkých svätých, prvý piatok v mesiaci, a iné farské oznamy.

Sviatok všetkých svätých, prvý piatok v mesiaci, a iné farské oznamy.
Farské oznamy
30. nedeľa v cezročnom období
od 28. 10. 2013 do 3. 11. 2013
V piatok tohto týždňa je slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu: 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00 hod. Aj štvrtok večer o 18:00 hod. bude už sv. omša z tejto slávnosti. V sobotu, na Spomienku na všetkých verných zosnulých sv. omše budú o 8:00 a 18:00 hod., pričom po večernej sv. omši bude pobožnosť za duše v očistci. V sobotu večerná sv. omša nebude z nasledujúcej nedele.
 
V piatok, nakoľko je sviatok, nebudú úradné hodiny vo farskej kancelárii.
 
V tomto týždni máme prvý piatok a prvú nedeľu v mesiaci. V tieto dni vás pozývame na adoráciu o 17:00 hod.
 
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodli sa Modllitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť tieto podmienky: stav milosti posväcujúcej, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva), vylúčenie, odmietnutie akejkoľvek pripútanosti k hriechu, čo i len k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštíví cintorín v čase od 1.11 do 8.11 a pomodlí sa za zosnulých, pri splnení tých istých podmienok, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci.
 
Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej akcie: Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života. V dnešnú nedeľu po sv. omšiach si môžete zakúpiť sviečku a tým podporiť danú aktivitu. Spomienku na nenarodené deti je možné vyjadriť tiež večer 2. novembra umiestnením horiacej sviečky do okien domovov a modlitbou na tento úmysel.

 

Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/?page=oznamy

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým