História

Ukazujem 1 - 10 z 395 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

12. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár Pondelok : NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA. Slávnosť. Hlavný patrón arcidiecézy a titul katedrály. Piatok : NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Slávnosť. Sobota : SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Nedeľa : TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy V dnešnú nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca . Ďakujeme za vaše dary...
Čítaj ďalej o 12. nedeľa v cezročnom období 2019 »

Najsvätejšej Trojice 2019

Liturgický kalendár Štvrtok : NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako cez týždeň. Piatok : Sv- Alojza Gonzágu, rehoľníka. Spomienka. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Oznamy Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca . Ďakujem za vaše dary a vyprosujem Božie...
Čítaj ďalej o Najsvätejšej Trojice 2019 »

Zoslanie Ducha Svätého 2019

Liturgický kalendár Pondelok : Spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu, Matku Cirkvi. Utorok : Sv. Barnabáša, apoštola. Spomienka. Štvrtok : NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA. Sviatok. Sobota : Panny Márie v sobotu. Nedeľa : NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE. Slávnosť. Oznamy Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator ...
Čítaj ďalej o Zoslanie Ducha Svätého 2019 »

7. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár Pondelok : Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka. Streda : Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Spomienka. Štvrtok : Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. Je dovolená votívna omša Za povolania na kňazský stav alebo Za rehoľné povolania. Piatok : Prvý piatok v mesiaci. Votívna sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom. ...
Čítaj ďalej o 7. veľkonočná nedeľa 2019 »

6. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár Štvrtok : NANEBOVSTÚPENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako cez týždeň. Sobota : Sv. Justína, mučeníka. Spomienka. Nedeľa : SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. 53. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Oznamy V pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni . Obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň. Je možné vziať votívnu...
Čítaj ďalej o 6. veľkonočná nedeľa 2019 »
Ukazujem 1 - 5 z 395 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 79