Úmysly svätých omší

« Späť

August 2017

1 utorok 7:00 Za +Emíliu
18:00  +Štefánia Lešická
2 streda 7:00 Za rodinu Chrvalovú,Krajčovičovú,Čelešovú
18:00  +Anežka Vidová
3 štvrtok 7:00 Za skoré uzdravenie sestry Boženky
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
4 piatok 7:00 Za + Antona, Alojza a Helenu, Michala
18:00 Za + syna Miroslava a rodičov z o.s. a ich synov Augustína a Milana
5 sobota 7:00 Za Božiu pomoc pre vnúčatá a celú rodinu
18:00 Za Karin, jej rodičov a celú rodinu a prosba o Božiu pomoc
6 nedeľa 7:30 Za + manžela, rodičov a starých rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov
18:00 Za Máriu Strakovú, manžela a synov Milana a Dušana
7 pondelok 7:00 Za + Alexandra, Fridricha a rodičov
18:00 Za + duše v očistci celej rodiny; Za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny
8 utorok 7:00 Za + Jolanu Orviskú, manžela a rodičov
18:00 Za + Andrejka a požehnanie pre Michaela
9 streda 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
10 štvrtok 7:00 Za novomanželov Andreu a Mateja a Petra a Janku
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
11 piatok 7:00 Za + rodičov Michala, Štefániu, brata a starých rodičov
18:00 Za + Juraja Tomana (1.výročie)
12 sobota 7:00 Za + Martina a Jozefa
18:00 Za + kolegyňu Jarmilku
13 nedeľa 7:30 Za+ rodičov Vojtecha a Zuzanu a brata Marcela
10:30 Za farníkov
18:00 Za + rod. Pavlu a Rudolfa, Helenu a Miška
14 pondelok 7:00 Za + manžela Antona a rodičov z oboch strán
18:00 Za + sestru Magdalénu (10 r.)
15 utorok 7:00 Za + spolužiaka Romana
18:00 Za kňazov farnosti a bohoslovca Šimona
16 streda 7:00 Za rodičov Antona a Matildu 
18:00 Za + Pavlu Ragulovú (2 výročie)
17 štvrtok 7:00 Za + členov rod.Belicovej,Ganevovej a Bačíkovej
18:00 Za + Romanu Bačovú (pohrebná)
18 piatok 7:00 Za + syna Branislava, brata Antona a rodičov z o.s.
18:00 Za + priateľov
19 sobota 7:00 Za + Gustava Belobrada
18:00 Za + Veroniku Ondrušovú
20 nedeľa 7:30 Božie požehnanie pre celú rodinu Pekarovičovú
10:30 Za farníkov
18:00 Poďakovanie za dar života Augustína
21 pondelok 7:00 Za + otca a Annu a rodičov z o.s. a za ich žijúce deti
18:00 Za dušu brata Milana
22 utorok 7:00 Za duše v očistci
18:00 Za + Jozef Buzik pohrebná
23 streda 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
18:00 Za Božiu pomoc pre Margitku a Františku
24 štvrtok 7:00 Za + kmotru Aničku 
18:00  +za zosnulého otca
25 piatok 7:00 Za Božie požehnanie a zdravie  pre rodinu
18:00 Za + manžela Pavla (25 r.), dcéru Janku a rod. z o.s. 
26 sobota 7:00 Ďakovná za 70 rokov života Jozefa
18:00 Za +manžela Andreja a jeho rodičov Štefana a Máriu
27 nedeľa 7:30 Za + Jozefa, Ľudovíta a Janku    
10:30 Za farníkov
18:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre Ľubicu
28 pondelok 7:00 Za rodičov Imricha a Máriu a starých rodičov
18:00 Za + rodičov Františku a Augustína
29 utorok 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie Kataríne
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
30 streda 7:00 Za + rodičov z o.s. , za Martu, Tomáša a Janku
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel
31 štvrtok 7:00 Za+Maximiliana,Margitu,súrodencov,synaJozefa a st.rodičov
18:00 Pohrebná alebo iný úmysel