Úmysly svätých omší

« Späť

Júl 2017

1 sobota 7:00  Za Božiu pomoc pre rodinu
18:00 Za +Jána Žuffu
2 nedeľa 7:30  Poďakovanie za dar života pri jubileu 70 rokov
10:30 Za farníkov
18:00  +manžel a otec Ladislav a rodičia Tibor a Helena
3 pondelok 7:00  + z rodiny Posch, Černeckých, Pernička
18:00 Poďakovanie za rodinu a prosba o požehnanie
4 utorok 7:00 Za obrátenie rodiny
18:00  Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Sidku a jej rodinu
5 streda 7:30 Poďakovanie za 50 rokov spoločného života
10:30 Za farníkov
18:00 Za +Vdp.Metoda Krištofíka
6 štvrtok 7:00 Za duše v očistci celej rodiny
18:00 za + Máriu Mucinovú
7 piatok 7:00 Za + Sidoniu, Mateja a Jozefa
18:00 Za uzdravenie Valérie
8 sobota 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a syna s rodinou
18:00 Za + rodinu Patúcovú a príbuzných
9 nedeľa 7:30 Za + starých rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jakubka, Aničku a  Máriu
10 pondelok 7:00  +Alexander, Fridrich a rodičov
18:00 Poďakovanie za 40r. života Marcela a prosba o požehnanie
11 utorok 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Vlastu
18:00 Za + Irenu Glosovú zadušná
12 streda 7:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Pavla
18:00  +manželov Otíliu a Michala a rodičov z oboch strán
13 štvrtok 7:00  Za zdravie a veľa B. milosti, pomoc Ducha Sv. pre Ladislava
18:00 za + Máriu (10 rokov)
14 piatok 7:00 Poďakovanie za prežité roky života a požehnanie do ďalšieho
18:00 Za + Františka Žigraya- Pohrebná
15 sobota 7:00 Za zdravie a Božie pož.pre dcéru Máriu s rodinou
18:00 Za +Ladislava
16 nedeľa 7:30  +Mária a Dimitrij a bratov a rodičov z oboch strán
10:30 Za farníkov
18:00 Za Božie požehnanie a dokončenie štúdia pre vnučku Luciu
17 pondelok 7:00 Za + manžela Viktora a syna Dušana
18:00 Za+  rodičov Annu a Beňadika a st.rodičov z oboch strán
18 utorok 7:00 Za +manžela Ladislava
18:00 Za+ Emíliu Grznárovú zádušná
19 streda 7:00 Za + Gizelu a Jána a Alojziu a Alojza
18:00 Pohrebná Ernest Pašek
20 štvrtok 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Zbojovú
18:00 Pohrebná + Pavel Hulman
21 piatok 7:00 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu
18:00 Za + Víta Brezovského a rodičov
22 sobota 7:00 Za + rodičov Margitu a Františka a svokra Jozefa
18:00 Za + Ľubomíra
23 nedeľa 7:30  Za zdravie a Božie požehnanie pre Lauru a Dušana
10:30 Za farníkov
18:00 Za Božiu ochranu a pomoc pre manželov
24 pondelok 7:00 Za+manžela Rudolfa, rodičov a starých rodičov z oboch strán
18:00 Za + rodičov Albína a Albertínu a brata Martina
25 utorok 7:00 Za + Annu Gomolovú
18:00 Za + Jaroslava a Editu Červeňanských
26 streda 7:00  +Karola a Petra
18:00 Za +Jozefa a rodičov z oboch stran
27 štvrtok 7:00 Za duše v očistci
18:00 Za Božie požehnanie a silu Ducha Svätého pre kňaza Pavla
28 piatok 7:00 Za + Ivana Rakovského
18:00 Za +Irenu Michnovú 5. výr.
29 sobota 7:00 Za +manžela Dominika a rodičov z oboch strán
18:00 Za+rodičov .Jána a Rozáliu Poláčikových a brata s manželkou
30 nedeľa 7:30 Za Božiu pomoc a milosti pre Annu a jej deti s rodinami
10:30 Za farníkov
18:00 Poďakovanie za dar života-60 rokov
31 pondelok 7:00 Poďakovanie za dar života 35 rokov
18:00 Za duše v očistci