Úmysly svätých omší

« Späť

Jún 2017

1 štvrtok 7:00 Za +manželku Evu a rodičov z  oboch strán
18:00 Za+ Pavla
2 piatok 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Martinku a jej rodinu
18:00 Za poďakovanie a Božiu pomoc pre vnučku Lilianu
3 sobota 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre vnúčatá a celú rodinu
18:00 Za B.pomoc a ochranu P.M. pre Stanislava a celú rod.
4 nedeľa 7:30 Za +Václava  a Blaženu Káčerových
10:30 Za farníkov
18:00 Za+syna,brata a vnuka Lukáša
5 pondelok 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie a dary D.Sv. pre Katku
18:00 Za +Augustína,Magdalénu,Annu a Ivanu
6 utorok 7:00 Za duše v očistci celej rodiny
18:00 Za +Zdenku Danyiovu -Pohrebná
7 streda 7:00 Poďakovanie za dar života pri dožití 90.rokov
18:00 Poďakovanie za dar života pre vnučku Stellu a rodinu
8 štvrtok 7:00 Poďakovanie za 20r.manželstva a požehnanie do ďalších rokov
18:00 Za + Ján Antolík
9 piatok 7:00 Za+ rodičov Melušových a Krajčovičových
18:00 Za + manžela Jozefa a rodičov Michala a Máriu
10 sobota 7:00 Za +syna Petra a +členov rodiny
18:00 Za +syna Ronyho
11 nedeľa 7:30 Za +rodičov Máriu a Jozefa a brata s manželkou
10:30 Za farníkov
18:00 Za Božie požehnanie pre snúbencov Máriu a Mateja
12 pondelok 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Kláru
18:00 Za +otca Jána manželku Máriu a synov
13 utorok 7:00 Za +Alexandra,Fridricha a rodičov
18:00  Za zdravie a požehnanie pre manžela
14 streda 7:00 Za + Pavla
18:00 Za + Teréziu Dubielovú
15 štvrtok 7:00 Za +Jozefa
18:00 Za farníkov
16 piatok 7:00 Požehnanie pre rodinu Rozálie
18:00 Za + rod.Františka a Antoniu a st.rod.z oboch strán
17 sobota 7:00 Za zdravie a dary DS.pre vnúčatá Michala,Dávida a Filipa
18:00 Na úmysel Viera a svetlo
18 nedeľa 7:30 Za +manžela Miroslava Kubíka sestru Vieru,švagrinu Vlastu a rod.az os
10:30 Za farníkov
18:00 Za +rod.Naďovú,Mirka,Evku a Juraja
19 pondelok 7:00 Paolo Frančesko,deti a rodičov
18:00 Za +Annu Esterovú,manžela a syna
20 utorok 7:00 Za +manžela Karola a rodičov z oboch strán
18:00 Za + Janku Kočvarovú
21 streda 7:00 Za +rodičov Helenu, Michala a sestru Aničku
18:00 Za Božie požehnie pre Miroslava a jeho rodinu
22 štvrtok 7:00 Za zdravie a Božie požeh.pre Daniela a Davida.Ochranu P.Márie
18:00 Pohrebná-+ Vlasta Ondrisová
23 piatok 7:00 Za Božiu pomoc a požehnanie pre syna Vladimíra
18:00 Za B.pomoc a pož.pre p.kostolníčky,modlitebničky a organistov
24 sobota 7:00 Poďakovanie za dožitých 55r.pre syna Ľubomíra a 75r.pre Máriu
18:00 kaplan
25 nedeľa 7:30 Za dušičky v očistci
10:30 Za farníkov
18:00 Za +Jozefa Kováča a syna Roberta
26 pondelok 7:00 Za zdravie a Božie pož.pre Máriu,syna Milana a Tomáša s rod.
18:00 Za +rodičov Krajčíkových
27 utorok 7:00 Za zdravie a B.pomoc pre Ivetku pri 52výr
18:00 Pohrebná + Štefan Malý
28 streda 7:00 Za+ manžela Ludvíka
18:00  +Peter Magula
29 štvrtok 7:00 Za+ manžela Petra         
18:00 Za farníkov
30 piatok 7:00  Za požehnanie pre rodinu
18:00 Za uzdravenie Anny