Úmysly svätých omší

« Späť

Máj 2017

1 pondelok 7:00 Za+manžela Rudolfa
18:00 Za Mareka a Petru a ich rodiny
2 utorok 7:00 Za+Alexandra,Fridricha a rodičov
18:00 Za+rodičov Máriu a Jozefa                                                                                      
3 streda 7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Karola a Zuzanu
18:00 Za + p. prof. Petra Kodhaja
4 štvrtok 7:00 Za obrátenie celej rodiny
18:00 Za+Štefana Kosmala a rodičov z oboch strán
5 piatok 7:00 Za duše v očistci celej rodiny
18:00 Za požehnanie,ochranu a vďaku pri príležitosti 80rok.života
6 sobota 7:00 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu
18:00 Za +rodičov Michala a Máriu, Margitu a Paulu/ 2úmysel Tešiteľky
7 nedeľa 7:30 Za +rodičov z oboch stran a +súrodencov                                                
10:30 Za farníkov                                                                                                
18:00 Za+Palka                                                                                                    
8 pondelok 7:00 Za +rodičov Ernesta a Emíliu a brata Jozefa
18:00 Za+rod.Alojza a Máriu,tetu Karolínu,bratranca Františka a Máriu
9 utorok 7:00 Za +Gašpara,Katarínu a rodičov z oboch strán
18:00  +Eugen Čápka
10 streda 7:00 Za +Ivana Urbana
18:00 Za +rodičov Františka a Albínu
11 štvrtok 7:00 Za Božie požehnanie pre Irenu a Imricha
18:00 Za +Máriu a rodičov
12 piatok 7:00 Za duše v očistci 
18:00 Za rodičov Jaroslava,Antona a Jozefínu
13 sobota 7:00 Za +manžela Jozefa
18:00 Za poďakovanie pre dcéry Lenku a Zuzku a pomoc do dalšieho života
14 nedeľa 7:30 Za +Alžbetu a Antona                                                                              
10:30 Za farníkov                                                                                                      
18:00 Za Božiu pomoc a ochranu pre Petra,Jozefa a Petru                                
15 pondelok 7:00 Za+Ernestínu syna Alojza a +Štefana
18:00 Za+manž.Mariána,brata Štefana,Magdalénu,Rudolfa a rod.z oboch strán
16 utorok 7:00 Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu
18:00 Za + sastru Máriu
17 streda 7:00 Za +Serafínu a Vendelína a ich deti
18:00 Za + Jozefínu Kulikovú - zádušná
18 štvrtok 7:00 Za jubilantku a jej telesné a duševné uzdravenie
18:00 Za + Máriu Sedlákovú - zádušná
19 piatok 7:00 Za +manžela Františka a +dcéru Evu
18:00 Za +rodičov Kristiána a Františku a sestru s manželom
20 sobota 7:00 Poďakovanie za 35r.spoločného manž.života
18:00 Na úmysel Viera a Svetlo
21 nedeľa 7:30  Za+rodičov Helenu a Félixa,ich deti a starých rod.z oboch strán                         
10:30 Za farníkov                                                                                                    
18:00 Za +Máriu Melicherovú                                                                           
22 pondelok 7:00 Poďakovanie za prežitých 85rokov života
18:00 Za+ manžela Jána,rodičov a bratov Rudolfa a Ferdinanda
23 utorok 7:00 Za + rodičov Jozefa a Veroniku a +manžela Jána
18:00 Za + Júliu Lackovičovú (zádušná)manžela Dezidera, syna Ladislava a st. rod. z oboch strán
24 streda 7:00 Za duše v očistci
18:00 Za + Gizelu Škyvarovú - pohrebná
25 štvrtok 7:00 Poďakovanie za dožitých 55rok.života a za B.pomoc do ďalších rokov
18:00 Za farníkov
26 piatok 7:00 Za + rodinu Miškovičovú a príbuzných
18:00 Za + manželku Máriu Eliášovú
27 sobota 7:00 Za zdravie pre rodinu
18:00 Za +st.rodičov z oboch strán Manákových a Šimonových a manž.Františka
28 nedeľa 7:30 Za+rodičov Máriu a Jozefa                                                                                      
10:30 Za farníkov                                                                                                                
18:00 Za + z rodiny Moravčíkovej a Brunovskej
29 pondelok 7:00 Za rodinu, priateľov a dobrodincov
18:00 Za +kňaza Vdp. Vojtecha Mikulku
30 utorok 7:00 Za +Emíliu,Rudolfa a syna Miroslava
18:00 Pohrebná alebo iný Úmysel
31 streda 7:00 Za +rodinu Sevrukovú
18:00 Za +Andreja Gubalu 1výr.