Profil farnosti

farnosť Ružomberok
73 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
Kapláni:
Kontaktné informácie