« Späť

Relikvia sv. Cyrila v Spišskej Belej

Tohto svätca sme si v našej farnosti uctili náležitým spôsobom

 

Kniha Sirachovcova   −   Sir 44, 1bc. 4-7. 11-15

 

Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe.

Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti; zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou; usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili.