.

Vyhodnotenie pôstnej súťaže miništrantov:

 1. miesto: Adam Kandra   yes

 2. miesto: Marek Krajčo  

 3. miesto: Lukáš Čurilla

 4. miesto: Tomáš Tabaček

 5. miesto: Lukáš Smik

 

Víťazom blahoželáme a ďakujeme za obetavú službu aj všetkým ostatným chlapcom.

.

Upriamujem pozornosť našich miništrantov na túto internetovú stránku pre miništrantov