Blogy

« Späť

Oprava kaplnky sv. Jána Krstiteľa na Zahure

.

V lete tohto roku sme trochu pobrigádovali pri oprave kaplnky sv. Jána Krstiteľa na Zahure. Bola urobená izolácia vonkajších múrov kaplnky a úprava okolia. V nastávajúcom roku plánujeme vykonať práce na oprave aj v interiéri kaplnky.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí mali na tom účasť. 

fotografie

OZNAMY

 Šiesta Veľkonočná nedeľa

Aktuálne

Svätá zem 2019 - video

Odpustová sv. omša na Zahure 1. 9. 2019

Fotografie z púte vo Svätej zemi

Kolinovce - Tretia Veľkonočná nedeľa - 15.4.2018

Veľkonočná nedeľa 2018 - spevácky zbor

Miništrantská lyžovačka - Spišské Bystré - 1.3.2018

Karneval svätých a biblických postáv 10.2.2018

Koleda - December 2017

Slávnosť Narodenia Pána 2017 - spevácky zbor

Pred polnočnou 2017

Tretia adventná nedeľa 17.12.2017 - spevácky zbor

 
 

Miništranti na Furkotskom štíte - 29.8.2017

Odpust na Zahure - 27.8.2017

Miništranti na Kláštorisku - 22.8.2017

Miništranti vo Vysokých Tatrách - 31.7.2017

Duchovná obnova Ružencového bratstva 26.2.2017