Blogy

« Späť

Zmena pravidiel obmedzenia počtu veriacich na bohoslužbách

.

klikni

Z dôvodu zmeny vyhlášky hlavným hygienikom (v stredu 22. 12. 2021) v zmysle zvýšenia počtu prítomných na bohoslužbách 1 veriaci na 25 metrov štvorcových na počet 1 veriaci na pätnásť metrov štvorcových, sme ešte dali ďalšie lístky na bohoslužby na polnočnú svätú omšu a na slávnosť Narodenia Pána (sobota). Tieto lístky si môžete zobrať v kostole z lavice pri katolíckych novinách. Pripomíname, že lístok na sv. omšu v sobotu je platný aj na svätú omšu v nedeľu. Takže nie je potrebné mať lístok na nedeľu.  Prosíme vás však, aby ste sa podľa možností snažili prísť v nedeľu na tú istú svätú omšu, ako v sobotu, aby bol zachovaný limit počtu prítomných. 

Prosím, aby ste tento oznam zdieľali na svojich mediálnych profiloch, resp. iným spôsobom tento oznam posuňte ďalej. Prajem Vám požehnaný deň.