Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok

 

Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu

 

 

 

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach

PONDELOK - PIATOK: 9.00 - 11.30, 13.30 - 15.00

SOBOTA: nestránkový deň (krstné a sobášne náuky)

NEDEĽA, PRIKÁZANÉ SVIATKY a PRVÉ PIATKY: nestránkový deň

 

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Blogy

« Späť

List rektora kňazského seminára

ĎAKOVNÝ LIST NA NEDEĽU DOBRÉHO PASTIERA

ĎAKOVNÝ LIST NA NEDEĽU DOBRÉHO PASTIERA
 
Drahí spolubratia v kňazskej službe,
milovaní bratia a sestry!
 
V dnešnú nedeľu vám všetkým chcem v mene celého  spoločenstva kňazského seminára zo srdca poďakovať za vašu starostlivosť o seminaristov Spišskej diecézy, ktorí sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka pripravujú na kňazské povolanie. Nedeľa Dobrého pastiera je výzvou pre veriacich, aby mali Ducha nábožnosti a sily, a zároveň je výzvou pre povolaných, aby boli hodnými služobníkmi Pánovho oltára a odvážnymi i pokornými hlásateľmi evanjelia.
 
Preto vás, drahí bratia a sestry, prosím, aby ste aj naďalej pamätali hlavne pri eucharistických adoráciách na seminaristov a vyprosovali nové kňazské povolania pre túto diecézu. Tak napĺňame svoje kresťanské povolanie. Vďaka patrí aj všetkým dobrodincom za ich angažovanosť a skutky dobročinnej lásky. Aj vďaka nim môže kňazský seminár napredovať a napĺňať svoje poslanie.
 
V týchto dňoch si zároveň pripomíname 10. výročie úmrtia otca biskupa Františka Tondru, ktorý často pripomínal kňazom, že najväčším protagonistom kňazských povolaní vo farnosti je kňaz. Preto ďakujeme aj vám, drahí spolubratia kňazi, za vašu obetavú službu, ktorú na poli vzbudzovania kňazských povolaní vo farnostiach robíte, či už adoráciami, spoločnými modlitbami, rôznymi
aktivitami s mládežou, duchovnými obnovami, ale hlavne obetavým a príkladným kňazským životom.
 
V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa v tomto roku na kňazstvo pripravuje 32 bohoslovcov. Do prvého ročníka sa hlási 9 nových uchádzačov a v júni budú vysvätení 2 novokňazi a 7 diakoni. Prosím vás o modlitby za nich.
 
V modlitbách spojený
 
Peter Majda,
rektor kňazského seminára