Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou 2023 v dekanáte

 

 
 

Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu

 

 

 

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach

pondelok – piatok: 9.00 – 11.00  13.30 – 15.00

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Blogy

« Späť

Svätomartinský sprievod

Sv. Martin je patrónom našej diecézy a vzor skutkov lásky.

Bol vzorom, bol príkladom, bol svetlom. Dnes je obyvateľom neba a patrónom našej diecézy. 

V kresťanskej liturgií sa obrad svetla používa len veľmi výnimočne. V našej farnosti však okrem veľkonočného obradu svetla máme ešte jeden - a môžeme povedať čím ďalej tým viac obľúbený obrad svetla - pri príležitosti liturgickej oslavy sv.  Martina. Keďže tento sviatok pripadol toho roku na nedeľu, slávili sme ho dnes. 

Veľké množstvo detí aj spolu s rodičmi sa zhromaždili na námestí sv. Mikuláša pri farskom kostole. Pán kaplán Tomáš Pavlikovský privítal prítomných, predstavil tohto vzácneho svätca. Symboly sv. Martina - vojenskú výzdroj a plášť si obliekol študent cirkevného gymnázia, aby ho symbolicky sprítomňoval. Sprievod putoval od farského kostola ku kostolu sv. Petra a Pavla na sídlisko. Tam bola detská sv. omša. 

 

Ďakujeme deťom, že si pripravili lampáše a zúčastnili sa tejto milej slávnosti, rodičom, katechétom a animátorom za organizačnú pomoc a podporu, hudobníkom a detskému zboru Deti svetla za skrášlenie liturgie, miništrantom a hlavne pánovi kaplánovi Tomášovi, že sa s láskou venuje detským sv. omšiam. 

 

Foto: Štefan Hrbček