Vitajte

Milí návšteníci webových stránok rímskokatolíckej farnosti Stará

Ľubovňa. Na týchto stránkach vám prinášame informácie o dianí vo farnosti.

 

 

Farské oznamy na 16. nedeľu (B)

Farské oznamy na 15. nedeľu (B)

 

Pán biskup František pozýva diecézu k rastu vo viere aj cez pastoračnú aktivitu 

JEŽIŠOVA CESTA DO EMAUZ

 

 

Úradné hodiny v dôležitých záležitostiach

PONDELOK - PIATOK: 9.00 - 11.30, 13.30 - 15.00

SOBOTA: nestránkový deň (krstné a sobášne náuky)

NEDEĽA, PRIKÁZANÉ SVIATKY a PRVÉ PIATKY: nestránkový deň

 

Ostatné záležitosti prosíme kontaktovať telefonicky: 052/432 25 00 alebo emailom: stara_lubovna@kapitula.sk  Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Všetky farské oznamy sa zobrazia TU.

 

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitý postup, technológia a
materiál.

 

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV

sv. prijímanie v nemocnici SLUZBY

Nové termíny manželských stretnutí

domanželstva.sk

 

Vzájomnú komunikáciu môžu podporiť KONTAKTY na kňazov farnosti.

Na stránke sú informácie pre snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do kresťanského manželstva, pre rodičov, ktorí sa tešia z maličkého človiečika a chcú ho pokrstiť a tiež pomoc pre tých, ktorým zomrel niekto blízky a potrebujú vybaviť pohreb.

 

Môžete sa na tejto stránke zaregistrovať, podľa pravidiel systému "mojakomunita.sk". Získate tým prístup do diskusie pri článkoch a k veciam, ktoré nevidia neregistrovaní užívatelia.

 

Blogy

« Späť

Svetový deň starých rodičov

Svätý Otec František vyhlásil tento rok 3. Svetový deň starých rodičov a seniorov tentokrát s témou "Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie" (Lk 1, 50).

Jeho slávenie pripadne na nedeľu 23. júla 2023, čo je v blízkosti spomienky na svätých Joachima a Annu, rodičov Panny Márie.

 

 

V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok:

- starší ľudia môžu získať odpustky účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa;

- vzhľadom na to, že niektorí seniori sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, odpustky sa udeľujú aj tým, ktorí sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu;

- odpustky sa udeľujú aj všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka.

Okrem toho je potrebná: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

 

Viac nájdete na stránke Rady pre rodinu pri KBS  https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/svetovy-den-starych-rodicov-a-seniorov.

 

Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny, v rámci ktorej bude blahorečené aj dieťa žijúce v lone matky. Ide o poľskú rodinu Jána a Wiktórie Ulmowcov.

Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 202 3v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na tomto odkaze.

 

S Božou pomocou vznikol v dekanáte Stará Ľubovňa nový tím z manželov pre prípravu snúbencov. Prvý víkendový kurz sa uskutoční v Starej Ľubovni od 17.-19. novembra 2023. Snúbenci sa môžu prihlásiť na kurz na tomto odkaze.