« Späť

MODLITBA OSLOBODENIA

 

Úvodné pokyny a modlitba

 

Pokoj Boží nech je s vami! - I s duchom Tvojím! - Ďakujem. Teraz by sme si mali päť minút za obedom pospať. (Smiech. Potlesk) Viem, že ste ustatí. Chcel by som vás totiž aj naučiť, ako si možno rýchlo pri modlitbe odpočinúť.

Sadni si teda na stoličku tak, aby si sa najbližšie dva roky nemusel pohnúť. (Smiech. Ruch) Opri sa o nohy tak, aby neboli pod stoličkou ani príliš vpredu, pohodlne sa opri o stoličku a jednoducho zhlboka dýchaj a povedz: „Otče, som tu.“ Potom nazeraj na seba, ako by si bol ročné dieťa v náručí Matky Božej alebo v náručí Nebeského Otca - kde chceš. Mysli na to, že Nebeský Otec ťa stvoril. On je tvoj opravdivý Otec. Tvoji rodičia nevedeli, že sa narodíš, vedeli iba to, že sa narodí dieťa, ale nevedeli, že to budeš ty. Iba Nebeský Otec to vedel – On ťa pozná. Ak takto v pokoji zaspíš ako ročné dieťa, je to znamenie, že máš dôveru v Boha. Ak nie, to znamená, že ešte stále nosíš nepokoj a nedôveru. Potom jednoducho povedz: „Otče, chcem ti dôverovať.“ A pomaly zaspávaj. Neprekáža, ak by si vydával aj nejaké zvuky. (Smiech) Aj to je vlastne modlitba. Po piatich minútach vás zobudím. Uvidíte, že prežiť päť minút v Božej prítomnosti je oveľa viac ako hodinu spať. Pretože bude oddýchnutá nielen tvoja duša a telo, ale aj tvoj duch. Takže dobrú noc! Pokús sa naozaj v pokoji si oddýchnuť. Mysli na to, že Nebeský Otec je pri tebe. Je všade okolo teba. Skoro cítiš jeho hruď a dýchaš v rytme jeho dychu. Ako dieťa. Si jeho synom, jeho dcérou. Vychutnaj to! Uvoľnene, v Božích rukách. (Dlhšie ticho.)

 

Ježiš, chcel by som byť tvojím priateľom, ale...

 

Dobré ráno! Zoberte si teraz zošit a napíšte tam túto vetu: Ježiš, chcel by som byť tvojím priateľom, ale... Teraz tam napíš, čo myslíš, čo je v tvojom srdci? Po prvé: Chceš byť skutočne priateľom Božím – Ježišovým? Chceš, aby ťa Ježiš uzdravil, oslobodil, aby ti všetko odpustil...? Všetko, čo je v tvojom srdci...? Potom tam napíš, prečo nemôžeš byť priateľom Ježišovým, čo cítiš ako prekážku! Napíš to z celého srdca! Dám vám na to päť minút času... Ak niekto chce, môže prísť k mikrofónu a prečítať to. ...Je dôležité, aby ste si všetci rozmysleli, čo vám prekáža byť Ježišovým priateľom. Preto to naozaj urobte! … Toto je vlastne písomná modlitba. Modlíš sa tým, že píšeš. (Dlhšie ticho, potom na vyzvanie prednášateľa hlasy niektorých účastníkov.)

 

Od čoho chceš byť oslobodený?

 

Teraz sa chceme modliť modlitbu oslobodenia. Zoberte si znovu kus papiera a napíšte si všetko, od čoho chcete byť oslobodení. Môžeme to zisťovať etiologicky, t.j. podľa príčin, alebo symptomaticky, to znamená podľa symptómov – príznakov, že je v tebe niečo spútané. Teraz si napíš všetko, od čoho chceš byť oslobodený.

 

Zisťujeme to podľa príznakov

 

Najprv teda symptomaticky: Nemáš veľké výčitky svedomia? Nemáš niekoho, s kým nedokážeš vychádzať? Nie si nešťastný? Nie si depresívny? Nie si chorý? Psychicky alebo telesne? Nemáš ťažké sny? Nehovoríš vždy negatívne? Teda hovoríš – toto nedokážem, toto nechcem... Nemyslíš si, že ťa nikto nemiluje? Nezdá sa ti tvoj život nezmyselný? Nemáš strach zo smrti? Nemáš strach z lietania? Plávania? Z cestovania? Alebo nie si alkoholik? Nefajčíš príliš veľa? Neberieš drogy? Nemáš silné sexuálne pokušenia? Nie si znechutený zo seba? Nemáš nenávisť k sebe? Nepokúšal si sa o samovraždu?

 

Zisťujeme to podľa príčin

 

A teraz etiologicky: Nebol niekto z tvojich predkov psychicky chorý? Nespáchal niekto z nich samovraždu? Alebo nebol niekto z nich veľký hriešnik? Nenadával? Neklial? Nepreklínal? Alebo niekto teba nepreklial? Nebol niekto z tvojich predkov nacistom alebo slobodomurárom? Nebol niekto z rodiny jasnovidcom? Nerobil sa v tvoje rodine alebo v tvojom dome špiritizmus, teda vyvolávanie duchov? Neboli v tvojej rodine potraty? Nečítal ti niekto budúcnosť z ruky? Nebol si u jasnovidca? Nechceli ťa tvoji rodičia potratiť? Nemusel si ísť hneď po narodení do nemocnice? Nebola tvoja matka chorá, keď ťa nosila? Nežil si ako dieťa bez otca? Neublížil ti niekto veľmi? Neznásilnil ťa niekto – aj sexuálne? Nežiarli niekto na teba, alebo ty na niekoho? Nerobil si špiritizmus? Nemal si do činenia s mágiou? Keď si bol dieťaťom, nepreklínalo sa u vás? Nestalo sa veľa nešťastí v tvojej rodine? Nevyskytli sa nejaké záhadné choroby v tvojej rodine? Netrpíš nejakou chorobou, pri ktorej lekári nedokážu určiť, dať žiadnu diagnózu? Nerobil si s kyvadlom? Môže to byť totiž aj špiritizmus? Čo je to, čo ti najviac prekáža vo viere? Nevykonal si nejaký zvláštny hriech a nemôžeš veriť? Nemôžeš odpustiť? Nemôžeš sa modliť? Nie si roztržitý na svätej omši? Nie si podozrievavý voči Bohu? Neprekáža ti čosi veriť?

 

Zriekni sa všetkého zla a toho, čo ťa spútavalo

 

Teraz si všetko prečítaj a potom to všetko jednoducho prečiarkni na znamenie, že už to nechceš robiť.

 

Poučenie o modlitbe oslobodenia z liturgie krstu dospelých

 

 

Teraz sa budem modliť za vás z knihy obradov vovedenia do kresťanského života dospelých, ktorá bola vydaná Svätou stolicou v Ríme. Je to oficiálna kniha, z ktorej sa modlieva za tých, ktorí sú vedení ku krstu ako dospelí. Podľa nej sa má tri-krát modliť za nich, aby sa celkom oslobodili pre vieru. My sa teraz budeme raz modliť. Ak by to ale bolo potrebné, tvoj kňaz sa môže o mesiac za teba znovu modliť. Budem sa za vás modliť tri modlitby. Žiaľ, nemáme to ešte vydané v slovenčine, hoci to už má každá biskupská konferencia. Preto sa budem modliť dve modlitby po chorvátsky a jednu po nemecky. Pokúste sa tomu porozumieť!

Najdôležitejšie je uvedomiť si, že teraz sa nad vami modlí vlastne celá Cirkev. Podľa predpisu budeme sa modliť nad vami vkladaním rúk. Toto znamenie robil Ježiš veľmi často a znamená vzývanie Ducha Svätého aj oslobodenie od všetkých hriechov. Znamená to aj, že budete premenení milosťou Božou. Aj pri omši sa modlia kňazi vkladaním rúk a vtedy sa premieňa chlieb a víno na telo a krv Kristovu.

To nebolí, nebojte sa! Uvidíte, že zrazu budete oslobodení od mnohých prekážok, možno a chorôb. Uvidíte, že zrazu sa budete môcť úplne inak pozerať aj na vieru. Zbadáte, že aj Cirkev budete vidieť ako nádherný poklad, pretože Cirkev je srdce sveta. Je to dom, v ktorom prebýva Boh. Tento Boh ťa chce teraz úplne premeniť a oslobodiť. Teda prečítajte si potichu, od čoho by ste chceli byť oslobodení.

 

Obnova krstných sľubov

 

Vstaňte! … Teraz si uvedomte, prečo stojíte. Viete prečo stojíte? Chceme totiž byť Ježišom oslobodení. Uvedom si to a ticho povedz: „Ježišu chcem, aby si ma teraz od všetkého zlého oslobodil.“ (Ticho) Budem sa vás pýtať, či skutočne chcete byť oslobodení a vy budete na to odpovedať. Potom sa vás budem pýtať, či veríte v Boha Otca, v Ježiša Krista a v Ducha Svätého. Pomodlíme sa Otče náš a potom sa nad vami pomodlím.

Odpovedajte nahlas! Zriekate sa Zlého, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? (Všetci:) Zriekam. - Zriekate sa pokušení Zlého, aby nemal nad vami moc? - Zriekam. - Zriekate sa Satana, pôvodcu zla? - Zriekam. - Zriekate sa aj všetkej nedôvery a všetkého zlého, špiritizmu a mágie? - Zriekam. - Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? - Verím. - Veríte v Ježiša Krista, jeho jednorodeného Syna, nášho Pána, ktorý sa narodil z Márie Panny, trpel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych a sedí po pravici Boha Otca? - Verím. - Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? - Verím. - Toto je viera našej Cirkvi a v tejto viere sa teraz pomodlíme modlitbu Otče náš.

„Otče náš...“

 

Modlitby oslobodenia z liturgie krstu dospelých

 

Dychom Tvojich úst, Pane, odožeň zlých duchov, rozkáž im, aby sa od nás odvrátili, pretože tvoje kráľovstvo sa priblížilo. (modlitby v chorvátštine a nemčine)

 

 

Slovenský preklad modlitieb oslobodenia z liturgie krstu

 

(Pozri v dodatku na konci zborníka) Teraz ešte zostaňme ticho a potom zakúsime, že náš Pán oslobodzuje. (Ticho)
 

Duchu Svätý, príď tam, kde doteraz bolo zlo!

 

Teraz poprosíme Ducha Svätého, aby k nám prišiel. Pane, príď tam, kde doteraz bolo zlo. (Ticho)

Modli sa teraz aj za ostatných okolo teba, aby boli naplnení Duchom Svätým. Ale modli sa ako dieťa. Povedz Bohu uvoľnene a jednoducho: „Otče, daj mu Ducha Svätého.“ A v pokoji to očakávaj. (Ticho)

Teraz zaspievame jednu pieseň a potom sa budeme modliť za uzdravenie.

 

(T. Ivančič – Vnútorné oslobodenie a uzdravenie – 7. časť)

Ďalej