Blog

« Späť

Škola modlitby – prečo moja modlitba nefunguje

Škola modlitby – prečo moja modlitba nefunguje

… a dá sa s tým niečo robiť? Poďme postupne z kroka na krok a vylučovacou metódou možno zistíme, prečo naša modlitba nefunguje. (text na obrázku: Modlil si sa za to toľko, koľko si o tom rozprával? Mt 21,22)

 1. Zdravý rozum:

Neprosíme Boha o nejakú hlúposť, o niečo nezmyselné alebo nelogické?

 • Zvážte, či sa netreba začať modliť trochu inak ako doteraz alebo možno sám pridať ruku k dielu a urobiť s tým niečo.

 

 1. Rozpor:

Možno sú naše modlitby v rozpore s modlitbami niekoho iného.

 • Nezabudnite, že sa o planétu delíte s viac ako šiestimi miliardami ľudí. Ak vám Boh teraz hovorí „nie“, pravdepodobne práve v tej chvíli žehná niekoho iného. (Príklad? Vy chcete krásne počasie na svoj výlet alebo oslavu a roľník sa modlí za dážď, keďže je už dlho sucho.)

 

 1. Prírodné zákony:

Nemajú naše modlitby neblahý vplyv na prírodné zákony alebo na životy iných?

 • Neprestávajte sa modliť – Boh môže konať aj koná zázraky. Aj keď vaše modlitby vyzerajú byť odôvodnené, možno práve tým, že vám na ne odpovie „nie“, ochráni mnoho ďalších.
 • „Potom nastúpil na loď a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že vlny prikrývali loď, a on spal. Pristúpili, zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní!“ Nato vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili: „Kto je to, že ho aj vietor, aj more poslúchajú?“ (Mt 8, 23-27)

 

 1. Život je ťažký:

Čakáme, že nás jediných Boh ochráni od tohto dôsledku dedičného hriechu?

 • Porozprávajte sa o svojej situácii s Bohom a s priateľmi. Zažívate priamy útok od zlého, alebo len dôsledok pádu? Čo od vás Boh očakáva v tejto situácii? Že sa budete modliť „proti“ tej situácii alebo sa budete modliť „za“ milosť s Bohom ňou prejsť a vydržať to?
 • „Toto som vám povedal, aby ste vo mne našli pokoj. Vo svete máte súženie, ale majte odvahu, ja som premohol svet.“ (Jn 16, 33)
 • „Nech vám nádej dodáva radosti, v súžení buďte stáli, v modlitbe vytrvalí.“ (Rim 12, 12)

 

 1. Učenie:

Odráža sa v našej modlitbe Boží charakter zo Svätého Písma a z učenia Cirkvi?

 • Porozprávajte sa s niekým vnímavým o tom, za čo sa modlíte a prečo nie ste vypočutí. Čo si o tom ten človek myslí? Je to v súlade s tým, čo Boh pre vás chce?
 • „Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ (1 Tim 4, 16)

 

 1. Druhé najlepšie:

Aj keď je to, za čo sa modlíme, isto niečo dobré, je však možné, že Boh má pripravené niečo ešte lepšie.

 • Iba čas ukáže, či nám Boh teraz hovorí „zatiaľ nie, počkaj“ alebo „nie“, lebo to, za čo sa modlíme, nie je pre nás to najlepšie. Modlite sa, ale súčasne si pripomínajte ako vám Boh (už nie raz) v minulosti dal to najlepšie. Nie to druhé najlepšie.
 • „Len ja viem, aké zámery mám s vami – to je Jahveho výrok -, a to zámery pokoja, a nie nešťastia, veľké a nádejné potomstvo. Budete ma vzývať a keď ma prídete prosiť, ja vás vyslyším.“  (Jer 29, 11-12)

 

 1. Motív:

Nemodlíme sa sebecky?

 • Predpokladajme, že chcete niečo, čo nie je vo svojej podstate hriešne, preto slobodne povedzte Bohu, že po tom túžite, ako to robia deti. Len sa uistite, že to, po čom tak prahnete, nepatrí už niekomu inému.
 • „Žiadate si niečo, čo nemôžete mať, a teda zabíjate. Závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť, preto bojujete a vediete vojnu. Nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo prosíte zle, aby ste to vydali na svoje náruživosti.“ (Jak 4, 2-3)

 

 1. Vzťah:

Je možné, že Boh nevypočul našu modlitbu, aby sme vo vzťahu s ním šli ešte hlbšie?

 • Ste ochotní dôverovať mu, aj keď je jeho odpoveď „nie“ a chváliť ho a ďakovať, aj keď nie sú všetky modlitby z vášho zoznamu vypočuté podľa vašich predstáv?
 • „... bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma bil po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby ma toho zbavil, ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.“ (2 Kor 12, 7-10)

 

 1. Slobodná vôľa:
 • „A Jahve Boh dal človekovi tento príkaz: „Smieš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale…“ (Gn 2, 16)

Snažíme sa svojou modlitbou potlačiť niekoho slobodnú vôľu?

 • Možno preto nie je vypočutá. Zmeňme naše: „Pane, nech sa stane tento človek stane kresťanom“ na modlitbu vplyvu:

 

 1. Vplyv:
 • „Pane, pošli nejakého kresťana, aby sa s ním porozprával. Priprav jeho srdce na tento rozhovor.“
 • „Kto chce plniť Božiu vôľu, pozná, či to učenie je z Boha, alebo či hovorím len sám od seba. Kto hovorí sám od seba, hľadá vlastnú slávu.“ (Jn 7, 17-18)

 

 1. Odpor zlého:

Máte dojem, že ste v duchovnom boji a aj keď je vaša modlitba v zhode s Božou vôľou, aj tak nie je vypočutá?

 • Študujte si vo Svätom Písme o duchovnom boji (napr. Ef 6, 10-18), neostávajte v ňom sami a skúste pridať aj pôst. Viac priestoru venujte chvále Boha ako dávate myšlienkam o zlom.
 • „Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol umŕtvovať pred Bohom, aby si mohol veci chápať, tvoje prosby boli vyslyšané a ja som prišiel kvôli nim. Anjelské knieža perzského kráľovstva sa mi postavilo na odpor a stálo proti mne dvadsaťjeden dní, ale Michal, jedno z prvých kniežat, vidiac, že som bol zadržaný (…), prišiel mi na pomoc.“ (Dan 10, 12-13)

 

 1. Viera:

Ozaj veríme, že Boh to môže urobiť?

 • Vieru môžeme budovať chválou, pôstom a učením sa božích prísľubov naspamäť. Začnite v malom a postupne pridávajte.
 • „A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej malej viere!“ (…) - Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať.“ (Mk 9, 24; 11, 24)

 

 1. Vytrvalosť:

Chceme to až tak veľmi, že sa neprestaneme za to modliť?

 • Nevzdávajte sa! Nájdite si spôsob ako sa za to modliť pravidelne a urobte si z toho zvyk.
 • „Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: „Obráň ma pred mojím protivníkom.“ Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby stále neotravovala.“ (Lk 18, 1-5)

 

 1. Hriech:

Je čas na chvíľku úprimnosti: Neskrývate nejaký hriech, ktorý je potrebné oľutovať a vyznať?

 • Sviatosť zmierenia môže byť ďalším krokom, ktorým sa dá pomôcť, aby boli vaše modlitby vypočuté. A… nie je ešte potrebné niekomu sa ospravedlniť alebo poprosiť ho o odpustenie?
 • „A keď už stojíte a modlíte sa, ak máte niečo proti niekomu, odpustite mu, aby vám aj váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“ (Mk 11, 25)

 

 1. Spravodlivosť: (Iz 58)

V modlitbe hľadáte iba Božie: „áno“, ale zabúdate, že prichádza ako odpoveď na aktívne vyjadrenú Božiu lásku k úbohým?

 • Uistite sa, že každý mesiac investujete niečo zo svojho času a peňazí a budete štedrí k núdznym vo vašom okolí alebo v iných krajinách.
 • „Či toto nazývaš pôstom milým Jahvemu? Či skôr toto nie je pôst, ktorý je mi po vôli: stŕhať nespravodlivé reťaze, (…) že sa podelíš o jedlo s hladujúcim, že si privedieš do domu chudobného bez prístrešia, že odeješ nahého, ktorého uzrieš, že sa neskryješ pred svojím blížnym, (…) ak hladnému prejavíš svoj súcit a nasýtiš dušu utrápenú. (…) Ak potom zavoláš, Jahve ti odpovie, ak budeš k nemu kričať, povie ti: „Tu som.“ “ (Iz 58, 5-10)

 

 1. Žiadne z vyššie spomenutých:

Snažíte sa hľadať odpovede miesto toho, aby ste Bohu začali viac dôverovať?

 • Au, to zabolelo! Všetko robíte správne, no situácia v ktorej sa nachádzate aj tak nedáva zmysel. Buďte naďalej k Bohu úprimní a držte sa ho ako dieťa, ktorému ublížili a ono nevie prečo. V tejto chvíli ozaj potrebujete svojich priateľov.
 • „Teraz vidíme len nejasne ako v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať úplne, ako som ja poznaný. Teraz teda zostávajú tieto tri: viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 12-13)

 

 

Spracované a upravené podľa: PETE GREIG: GOD ON MUTE (Engaging the Silence of Unanswered Prayer)

Uverejnené na pokračovanie v časopise Misionár 08-10/2015

Ilustračný obrázok: neznámy zdroj z internetu

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem veľmi pekne za tieto analýzy, veľmi dobre na "rozpitvanie" svojho spôsobu rozhovorov s Pánom./ lebo ja chápem modlitbu ako rozhovor/
Odoslané 23.8.2015 13:18.