Zbierka šatstva je úspešne ukončená a doručená.

Gréckokatolícka farská charita v ML v spolupráci s obcou Malý Lipník ďakuje všetkým darcom, ktorí do zbierky prispeli....prichádzali mladí, seniori, aj najmenšie deti, ktoré tiež potrebujú byť vedené k tomu, že to, čo doma máme, nie je pre každého samozrejmosť.

Taktiež ďakujeme RTVS za povšimnutie a GFCH v Prešove, že prijali túto zbierku.

Vyzbieralo sa veľké množstvo teplého oblečenia, topánok, šálov, ruksakov...Veci boli roztriedené na pánske a dámske, a pre veľké množstvo budú obdarené viaceré centrá na východe Slovenska. Ďakujeme o. duchovnému a pánovi Pjatákovi za ochotu, že všetko naložili a odviezli vyzbierané veci do Prešova.

     

„Boh je radosť. Preto si postavil slnko pred svoj dom."
 Sv. František z Assisi
 
V uplynulých dňoch sa spojili ľudské sily a ochotné srdcia ľudí z farnosti a opäť sme sa malými, ale chvályhodnými krokmi posunuli vpred pri skrášlení okolia chrámu a Domu nádeje. Lúče jesenného slnka nám k tomu dopomohli, a tak sa v spolupráci OÚ v Malom Lipníku, členov ZO Jednoty dôchodcov v Malom Lipníku a členmi Farskej charity obnovilo zábradlie s madlom cestou k chrámu, pohrabalo sa lístie a vykosila sa farská záhrada. 
 
Všetkým zúčastneným veľká vďaka!
 
 
 
Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii.

    

Milí priatelia,

v pondelok 27.9.2021 sme odovzdali pracovníčkam Domu sv. Anny v Starej Ľubovni vyzbierané školské pomôcky. Vyzbieralo sa naozaj krásne množstvo a na tvárach pracovníčok bolo vidieť spokojnosť a radosť. Úprimne ďakujeme všetkým ktorí sa zapojili. 

Pán Boh odmeň!