Profil farnosti

GKC - farnosť Malý Lipník
41 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Jozef Šoltýs
Kapláni:
Kontaktné informácie