Gréckokatolícka farnosť Malý Lipník - filiálka Starina

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

Chrám sv. archanjela Michala (1866, NKP)

Kaplnka Nanebovstúpenia Pána (1903)