« Späť

Liturgický program 01.04.-07.04.2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 1. apríl

Prepodobná matka Mária Egyptská

rod. Iľkovičová: + Štefan, Anna

18:00

Utorok 2. apríl

Prepodobný otec Titus Divotvorca

Peter, Elena Šestákoví: *Vladimír s rodinou

Veľkopôstny moleben

18:00

Streda 3. apríl

Prepodobný otec Nikita, igumen Médikiovho kláštora

Liturgia vopred posvätených darov

18:00

Štvrtok 4. apríl

Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley

rod. Semberová: + Jozef Sember

18:00

Piatok 5. apríl

 

 

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci

Liturgia vopred posvätených darov

* ctiteľov Najsv. srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 6. apríl

Akatistová sobota

rod. Tokarčíková: + Danka – 40 dňová

07:30

Nedeľa 7. apríl

 

 Piata pôstna nedeľa

Za veriacich farnosti

Krížová cesta

10:30

15:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok – 15:30, nedeľa - 07:30

Starina: štvrtok - 15:30, nedeľa – 09:00

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.