« Späť

Liturgický program 02.09.-08.09.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 2. september

 

Svätý mučeník Mamant

Jozef Vasilík: + Jozef, Michal, Michal

08:00

Utorok 3. september

 

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijsky biskup

rod. Vasilíková: + Peter, Mária, Peter /panychída/

18:00

Streda 4. september

 

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

rod. Štefaňaková č. 107:      + Verona, Michal

18:00

Štvrtok 5. september

 

Svätý prorok Zachariáš, otec svätého Jána Krstiteľa

Tomáš, Andrea Pjatakoví: *Tomáš, Andrea, Šimon, Marek, Lukáš

18:00

Piatok 6. september

 

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal archanjel Michal v Kolosách

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 7. september

 

Predprazdenstvo Narodenia Bohorodičky

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 8. september

 

 13. nedeľa po Päťdesiatnici

Narodenie Presvätej Bohorodičky, Márie vždy Panny

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

Požehnanie detí

09:00

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: streda – 16:00, sobota – 09:00, nedeľa – 07:30

Starina:  pondelok – 16:30, sobota – 17:00

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.