« Späť

Liturgický program 13.08-19.08.2018

Gréckokatolícka Cirkev Malý Lipník

FarnosŤ sv. kozmu a Damiána

 

Pondelok 13. august

 

Zakončenie sviatku Premenenia Pána

rod. Nová: *Elena, Antonín

18:00

Utorok 14. august

 

 Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Michal, Anna Pjatakoví:  *Tomáš, František s rodinami

18:00

Streda 15. august

 

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Prikázaný sviatok!

Myrovanie

18:00

Štvrtok 16. august

 

Prenesenie rukou neutvoreného obrazu

Mária Šestáková č. 99: *Mária s rodinou

18:00

Piatok 17. august

 

Svätý mučeník Myrón

rod. Sedlačková: *Dáša

18:00

Sobota 18. august

 

Svätý mučeníci Flórus a Laurus

 rod. Gladišová: *Kamil, Barbora, Eliška

07:30

Nedeľa 19. august

 

 Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici.

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

 

Legnava – nedeľa 07:30, Starina – nedeľa 09:00

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.