Liturgický program Malý Lipník

(Opravené)

 

Pondelok 4. február

Prepodobný otec Izidor Peluzijský

rod. Miklušová: + Mária Miklušová – 40 dňová

17:00

Utorok 5. február

 Svätá mučenica Agáta

rod. Kopčáková : + Ján /panychída/

17:00

Streda 6. február

Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup a spoločníci

rod. Iľkovičová: *Mária Iľkovičová – 80 rokov  

17:00

Štvrtok 7. február

Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

+ Anna Lešková - týždňová

17:00

Piatok 8. február

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilát

Peter, Elena Šestákoví:  *František s rodinou

17:00

Sobota 9. február

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána

rod. Štefaňáková: *Jozef, Viera, Martin, Ivana, Valéria, o. Šimon

07:30

Nedeľa 10. február

 

 Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Za veriacich farnosti

Zbierka: Podporný fond I.

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: piatok- 15:00, nedeľa - 07:30

Starina: štvrtok – 15:00, nedeľa – 09:00

« Späť

Liturgický program 14.01. - 20.01.2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 14. január

 

Zakončenie sviatku Bohozjavenia

rod. Kuzmová: *Mária

17:00

Utorok 15. január

 

 Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

Jozef Mikluš č. 96: *Jozef, Viera, Barbora, Veronika

17:00

Streda 16. január

 

Poklona reťaziam sv. apoštola Petra

   Helena Šestáková č. 95:  *Helena, Dušan, Jozef, Jakub

17:00

Štvrtok 17. január

 

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

rod. Šestáková č. 191:  *Jozef, Martina, Silvia, Marek

17:00

Piatok 18. január

 

Svätý Atanáz a Cyril aalexandrijský arcibiskupi

rod. Nová: + Anna /panychída/

17:00

Sobota 19. január

 

 

Prepodobný otec Makarios Egyptský

rod. Bratičaková: *rod. Bratičaková, rod. Škovranová, rod. Varcholová

07:30

Nedeľa 20. január

 

 Tridsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: streda- 15:00, nedeľa - 09:00

Starina: štvrtok – 15:00, nedeľa – 07:30

GKC - farnosť Malý Lipník
44 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie