Drahí veriaci, na tejto stránke Vám ponúkame informácie o priamych prenosoch bohoslužieb a taktiež pomôcky, ktoré Vám môžu pomôcť čo najplnohodnotnejšie prežívať blížiace sa sviatky Paschy.

Všetky aktuálne informácie  nájdete taktiež na oficiálnej stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov: http://www.grkatpo.sk.

Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

AKTUALIZOVANÉ!!! Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

V súvislosti so zrušením verejných bohoslužieb na Slovensku od 10. marca 2020 až do odvolania, vám Prešovská archieparchia ponúka prehľad gréckokatolíckych bohoslužieb z najvýznamnejších miest Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré môžete sledovať online.
 
 
PONDELOK - PIATOK                                                                                     
7:00, Utiereň, Michalovce, online prenos
7:30, (St, Pi) Utiereň, Košice, online prenos
9:00, 3. hodinka + pobožnosť, Litmanová, online prenos
9:00, 3. hodinka, Ľutina, online prenos
9:30, Svätý ruženec, Ľutina, online prenos
10:00, Svätá liturgia (St, Pi – Akatist), Ľutina, online prenos
10:00, Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
10:30, Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00, Korunka k Božiemu milosrdenstvu (+ 9. hodinka Po, Ut, Št) Ľutina, online prenos
15:00, Korunka k Božiemu milosrdenstvu + 9. hodinka, Litmanová, online prenos
15:30, Večiereň/služba VPD, Litmanová, online prenos
16:30, Svätá liturgia/služba VPD, Prešov, online prenos 
16:30, Pobožnosť, Košice, online prenos
17:00, Svätá liturgia/služba VPD, Košice, online prenos  
17:00, Večiereň/služba VPD, Bratislava, online prenos
17:20, (Pi) Krížová cesta Michalovce, online prenos
17:30, Pobožnosť (okrem Pi), Michalovce, online prenos 
17:30, (Po, Ut, Št) Veľkopôstny moleben, Ľutina, online prenos
17:40, (St, Pi) 9. hodinka, Ľutina, online prenos
18:00, Svätá liturgia/služba VPD, Michalovce, online prenos 
18:00, Svätá liturgia/služba VPD, Ľutina, online prenos
20:00, Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, online prenos
SOBOTA:                                                                                                           
7:00, Svätá liturgia, Prešov, online prenos
7:00, Svätá liturgia, TV LUX, online prenos
9:00, 3. hodinka + pobožnosť, Litmanová, online prenos
9:00, 3. hodinka, Michalovce, online prenos
9:15, Svätý ruženec, Ľutina, online prenos
9:30, Svätá liturgia, Michalovce, online prenos
10:00, Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
10:00, Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
10:30, Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00, Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Ľutina, online prenos
15:00, Korunka k Božiemu milosrdenstvu + 9. hodinka, Litmanová, online prenos
15:30, Večiereň, Litmanová, online prenos
17:00, Večiereň, Prešov, online prenos
17:00, Svätá liturgia (potom večiereň), Bratislava, online prenos
17:00, Večiereň, Košice, online prenos
18:00, Svätá liturgia, Prešov, online prenos
18:00, Svätá liturgia (potom večiereň), Michalovce, online prenos
18:00, Svätá liturgia, Košice, online prenos
20:00, Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, online prenos
NEDEĽA:                                                                                                           
7:00, Utiereň, Prešov, online prenos
7:00, Utiereň, Michalovce, online prenos
7:30, Utiereň, Košice, online prenos
8:00, Utiereň, Bratislava, online prenos
8:00, Svätá liturgia, Prešov, online prenos
8:00, Svätá liturgia, Michalovce, online prenos
9:00, Svätá liturgia, Košice, online prenos
9:00, Svätá liturgia, Bratislava, online prenos
9:00, Svätá liturgia, Klokočov, online prenos
9:00, 3. hodinka, Akatist k Bohorodičke, Litmanová, online prenos
9:00, 3. hodinka, Ľutina, online prenos
9:30, Svätá liturgia, Michalovce, online prenos
9:30, Svätý ruženec, Ľutina, online prenos
10:00, Svätá liturgia, Prešov, online prenos
10:00, Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
10:00, Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
10:30, Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
10:30, Svätá liturgia, Bratislava, online prenos
13:30, Svätý ruženec, Litmanová, online prenos
14:00, Svätá liturgia, Litmanová, online prenos
15:00, Eucharistická adorácia a Korunka, Litmanová, online prenos
15:00, Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Ľutina, online prenos
15:30, Večiereň, Litmanová, online prenos
17:00, Svätá liturgia, Ľutina, online prenos
17:00, Večiereň, Prešov, online prenos
17:00, Večiereň, Bratislava, online prenos
17:00, Večiereň, Košice, online prenos
18:00, Večiereň, Michalovce, online prenos
20:00, Svätý ruženec za ochranu krajiny, Litmanová, online prenos
Odkaz na online vysielané bohoslužby, tak gréckokatolícke ako aj rímskokatolícke nájdete na stránkach TKKBS na tomto odkaze.

  Žalm 91

1 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, 2 povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj." 3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. 4 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, 5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, 6 ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. 7 I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. 8 Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. 9 Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. 10 Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, 11 lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. 13 Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. 14 Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. 15 Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. 16 Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

GKC - farnosť Malý Lipník
46 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

  Pridané 4.4.2020 zdroj: http://www.grkatpo.sk

Brožúry rodinných domácich liturgií

Bratia a sestry, v tomto čase zákazu verejných bohoslužieb vám ponúkame ako jednu z možností aj tieto RODINNÉ DOMÁCE LITURGIE, ktoré vám môžu pomôcť čo najplnohodnotnejšie prežívať blížiace sa sviatky Paschy.

Postupne budú na Kvetnú nedeľu, na Veľký piatok a na Nedeľu Paschy. Okrem toho vás pozývame modliť sa podľa možnosti jednotlivé obrady (utierne, večierne a pod.) podľa textov, ktoré máte doma (brožúrka Christos Voskrese) a to najlepšie sledujúc online prenosy na TV Logos z našich katedrál a pútnických miest. Zároveň vás pozývame sledovať priame prenosy svätých liturgií na internete a v iných médiách.

V prílohe ponúkame texty: 1. Kvetná nedeľa - rodinná domáca liturgia (doc)

SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIE

KVETNÁ NEDEĽA

(s prípadným požehnaním bahniatok)

 Na Kvetnú nedeľu dopoludnia.

K rodinnému sláveniu, ak je to možné, je vhodné prestrieť na stôl slávnostný obrus (najlepšie v obývačke, prípadne v jedálenskom kúte alebo v kuchyni), do stredu položiť kríž, zapáliť sviecu, položiť Sväté písmo, z ktorého otec prečíta evanjelium, prípadne aj ikonu a do vázy možno vložiť kvety alebo bahniatka. Tiež je vhodné sa slávnostne obliecť (ako keď ideme do chrámu), vypnúť televízor, odložiť mobilný telefón. 

Jednotlivé časti (všetky alebo niektoré) je možné buď recitovať alebo – ak to rodina ovláda – spievať. 

 

ÚVOD

Stojí sa

Otec rodiny (resp. najstarší člen rodiny): Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. (Možno sa pritom prežehnať.)

Rodina: Amen.

____________________________________________________________

Môže (nemusí) nasledovať Zvyčajný začiatok:

Otec: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Rodina: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.

Otec: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Rodina: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Otec: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Rodina: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Otec: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Rodina: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Otec: Pane, zmiluj sa (3x).

Rodina: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Otec: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Rodina: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otec: Pane, zmiluj sa (6x).

Rodina: Pane, zmiluj sa (6x).

Otec: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Rodina: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otec: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Rodina: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Otec: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

___________________________________________________________

MENLIVÉ ČASTI

Rodina spieva alebo recituje príslušné menlivé časti sviatku (tropár, kondák) z modlitebnej knihy alebo odtiaľto:

Sedí sa

Tropár, 1. hlas

Už pred svojím utrpením, Kriste Bože, – dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie, – lebo si vzkriesil Lazára. – Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi – nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva – a k tebe, Víťazovi nad smrťou, voláme: – „Hosana na výsostiach. – Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom."

Tropár, 4. hlas

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Keď sme s tebou zomreli a boli pochovaní krstom, Kriste, Bože náš, – stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľného života. – Ospevujeme ťa a voláme: – Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Kondák, 6. hlas

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Na nebesiach na tróne, – na zemi sediac na žriebäti, – prijal si, Kriste Bože, chvály anjelov – i spevy dietok volajúcich: – „Velebíme ťa, Pane, – lebo prichádzaš vzkriesiť Adama."

EVANJELIUM (Jn 12, 1 – 18)

Stojí sa

Otec: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.

Rodina: Sláva tebe, Pane, sláva tebe!

Otec číta: Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?" Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy." Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!" Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: „Neboj sa, dcéra sionská! Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice." Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili. Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie.

Rodina: Sláva tebe, Pane, sláva tebe!

Sedí sa

Na tomto mieste je možné (nemusí to však byť) krátke zdieľanie sa s prečítaným Božím slovom a tajomstvom sviatku. Otec môže otázkami pomôcť napr. takto: O čom hovorí toto Evanjelium, toto Božie slovo? Ako sa nás týka? Ako súvisí s naším/mojím životom? Čo mi toto Božie slovo hovorí pre môj život? Čo nás v tomto Božom slove zaujalo? Ako súvisí so sviatkom? ...    

 

PRÍPADNÉ POŽEHNANIE BAHNIATOK POKROPENÍM

Nasleduje požehnanie ratolestí (bahniatok). Nie je to však nutné. Kňaz vo farskom chráme sa modlí všetky modlitby posvätenia ratolestí (bahniatok) s úmyslom pre celú farnosť. Ak sa predsa požehnanie uskutoční, v tom prípade otec pokropí ratolesti (bahniatka) uložené na stole (prípadne vo váze) svätenou vodou vyslovujúc slová požehnania.

Stojí sa

Otec: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.   

 

ZÁVER

Rodina: Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Otec: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov, i všetkých svätých zmiluj sa nado mnou a spas nás hriešnych, lebo si dobrý a láskavý k ľuďom. Amen. (Možno sa pritom prežehnať.)

 

Na záver sa možno ešte pomodliť alebo zaspievať niektorú aktuálnu modlitbu alebo pieseň z modlitebnej knihy.