« Späť

LITURGICKÝ PROGRAM 20.01.-26.01.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 20. január

 

Prepodobný otec Eutymios Veľký

Helena Brunovská: *Helena

17:00

Utorok 21. január

 

Prepodobný otec Maxim Vyznávač

rod. Dzurušová: + Verona, František /panychída/

17:00

Streda 22. január

 

Svätý apoštol Timotej. Prepodobný mučeník Anstáz

rod. Vasilíková: *Katarína a Darina s rodinami

Moleben k Bohorodičke

17:00

Štvrtok 23. január

 

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup

Anna Tatárová: + Ján, Verona a ostatní z rodiny

17:00

Piatok 24. január

 

Prepodobná matka Xénia Rímska

Helena Marinčinová: *Helena s rodinou

17:00

Sobota 25. január

 

Svätý otec Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

rod. Piknová:  + Anna, Mária a ostatní z rodiny

07:30

Nedeľa 26. január

 

 Nedeľa o Zachejovi

Za veriacich farnosti

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: streda – 15:30, nedeľa – 09:00

Starina: piatok – 15:30,  nedeľa – 07:30

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.