« Späť

Liturgický program 24.06.-30.06.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 24. jún

 

Narodenie svätého Jána Krstiteľa

rod. Bartková: * Ján Bartko

18:00

Utorok 25. jún

 

Svätá prepodobná mučenica Febrónia

rod. Miklušová: + Mária Miklušová

Moleben k Božskému srdcu

18:00

Streda 26. jún

 

Prepodobný otec Dávid zo Solúna

rod. Svistáková: + Ondrej, Helena Kozuboví /panychída/

18:00

Štvrtok 27. jún

 

Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie

rod. Tokarčíková: + Danka Tokarčíková

07:30

Piatok 28. jún

 

Sviatok Božského srdca Ježišovho

Štefan Živčák č. 102: *Štefan s rod.

Moleben k Božskému srdcu

18:00

Sobota 29. jún

 

Svätí apoštoli Peter a Pavol

Prikázaný sviatok!

Myrovanie

Zbierka: Dobročinné diela sv. otca

09:00

Nedeľa 30. jún

 

 3. nedeľa po Päťdesiatnici

Odpustová slávnosť

Myrovanie

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: pondelok – 15:00, piatok – 15:00, sobota – 10:00,         nedeľa - 07:00

Starina: pondelok - 16:30, piatok – 16:30, sobota: 07:30,              nedeľa – 08:30

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.