« Späť

Liturgický program 27.01.-02.02.2012

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 27. január

 

Prenesenie pozostatkov svätého Jána Zlatoústeho

rod. Palgutová: *Ján, Katarína s rodinou

17:00

Utorok 28. január

 

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

rod. Tokarčíková: + Štefan, Danka

17:00

Streda 29. január

 

Prenesenie pozostatkov svätého Ignáca Bohonositeľa

rod. Milana Šestáka: *Milan, Helena, Ivana, Andrea s rod.

17:00

Štvrtok 30. január

 

Traja svätitelia: Ján Zlatoústy, Gregor Teológ, Bazil Veľký

rod. Iľčišáková: + Ján, Katarína, Helena a ostatní z rodiny /panychída/

17:00

Piatok 31. január

 

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

rod. Kuzmová: + Mária Šestáková

Moleben k Božskému Srdcu

17:00

Sobota 1. február

 

Svätý mučeník Tryfón

Anna Tatarová:  + Anna, Andrej a ostatní z rodiny

07:30

Nedeľa 2. február

 

 Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Stretnutia Pána

Za veriacich farnosti

Požehnanie hromničiek

Myrovanie

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: streda – 15:30, nedeľa – 07:30

Starina: sobota – 09:00,  nedeľa – 09:00

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.