« Späť

Liturgický program 31.12. - 06.01.2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 31. december

 

Prepodobná matka Melánia Rímska

+ Mária Miklušová – týždňová

Ďakovný akatist

17:00

Utorok 1. január

 

 Obrezanie Pána

Prikázaný sviatok

Myrovanie

10:30

Streda 2. január

 

Svätý otec Silvester, rímsky pápež

   rod. Svistáková: *Ján – 50 rokov

17:00

Štvrtok 3. január

 

Svätý prorok Malachiáš

rod. Kravčaková:  *František, Mária s rod.

17:00

Piatok 4. január

 

Zbor svätých 70 apoštolov

*Ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:00

Sobota 5. január

 

 

Predvečer Bohozjavenia

+ Ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho a sv. ruženca

Veľká večiereň + svätenie vody

Veľké povečerie

07:30

14:30

21:00

Nedeľa 6. január

 

 Bohozjavenie Pána.

Za veriacich farnosti

Myrovanie

Zbierka: Pre potreby chrámu

11:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok- 09:00,  piatok – 14:30, nedeľa - 07:30

Starina: utorok – 07 :30,štvrtok – 15:00, nedeľa – 09:00

Vitajte na stránke našej farnosti Malý Lipník.

 

GKC - farnosť Malý Lipník
45 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie

Modlitba k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.