Liturgický program Malý Lipník

(Opravené)

 

Pondelok 4. február

Prepodobný otec Izidor Peluzijský

rod. Miklušová: + Mária Miklušová – 40 dňová

17:00

Utorok 5. február

 Svätá mučenica Agáta

rod. Kopčáková : + Ján /panychída/

17:00

Streda 6. február

Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup a spoločníci

rod. Iľkovičová: *Mária Iľkovičová – 80 rokov  

17:00

Štvrtok 7. február

Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

+ Anna Lešková - týždňová

17:00

Piatok 8. február

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilát

Peter, Elena Šestákoví:  *František s rodinou

17:00

Sobota 9. február

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána

rod. Štefaňáková: *Jozef, Viera, Martin, Ivana, Valéria, o. Šimon

07:30

Nedeľa 10. február

 

 Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Za veriacich farnosti

Zbierka: Podporný fond I.

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: piatok- 15:00, nedeľa - 07:30

Starina: štvrtok – 15:00, nedeľa – 09:00

« Späť

Liturgický program 31.12. - 06.01.2019

Liturgický program Malý Lipník

 

Pondelok 31. december

 

Prepodobná matka Melánia Rímska

+ Mária Miklušová – týždňová

Ďakovný akatist

17:00

Utorok 1. január

 

 Obrezanie Pána

Prikázaný sviatok

Myrovanie

10:30

Streda 2. január

 

Svätý otec Silvester, rímsky pápež

   rod. Svistáková: *Ján – 50 rokov

17:00

Štvrtok 3. január

 

Svätý prorok Malachiáš

rod. Kravčaková:  *František, Mária s rod.

17:00

Piatok 4. január

 

Zbor svätých 70 apoštolov

*Ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:00

Sobota 5. január

 

 

Predvečer Bohozjavenia

+ Ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho a sv. ruženca

Veľká večiereň + svätenie vody

Veľké povečerie

07:30

14:30

21:00

Nedeľa 6. január

 

 Bohozjavenie Pána.

Za veriacich farnosti

Myrovanie

Zbierka: Pre potreby chrámu

11:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok- 09:00,  piatok – 14:30, nedeľa - 07:30

Starina: utorok – 07 :30,štvrtok – 15:00, nedeľa – 09:00

GKC - farnosť Malý Lipník
44 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
Kontaktné informácie