« Späť

Liturgický program 01.07.-07.07.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 1. júl

 

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

rod. Gladišová č. 188:           + Konrád, Ján, Peter, Mária

18:00

Utorok 2. júl

 

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

rod. Pjataková č. 186: *Ján, Mária, Patrícia, Gabriel

18:00

Streda 3. júl

 

Svätý mučeník Hyacint

rod. Tyrpáková: *Matúš, Ivana

18:00

Štvrtok 4. júl

 

Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup

rod. Haščáková č.7:              + Štefan, Alexander, Mária /panychída/

18:00

Piatok 5. júl

 

Svätý apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

10:00

Sobota 6. júl

 

Prepodobný otec Sisoés Veľký

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 7. júl

 

 4. nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok – 15:30, piatok – 15:00, nedeľa - 09:00

Starina: piatok – 08:00, nedeľa – 07:30