« Späť

Liturgický program 06.05.2019 - 12.05.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 6.máj

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

rod. Gneveková: + Katarína, Ján

Moleben k Bohorodičke

18:00

Utorok 7. máj

 

Spomienka na znamenie svätého Kríža na nebi v Jeruzaleme

rod. Mancalová: + Ivan Mancal - ročná

18:00

Streda 8. máj

 

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ

rod. Tokarčíková: + Jozef, Mária, Helena, Štefan

18:00

Štvrtok 9. máj

 

Prenesenie pozostatkov sv. Mikuláša z Myry do Bari

rod. Marinčinová: *Jaroslav, Viera, Marek, Michal

Moleben k Bohorodičke

18:00

Piatok 10. máj

 

Svätý apoštol Šimon Horlivec

rod. Kičurová č. 106: *František a Mária – 50 rokov manželstva

18:00

Sobota 11. máj

 

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko

Metropolitná púť kňazských rodín do Ľutiny

 

Nedeľa 12. máj

 

 4. nedeľa po Pasche –                  o porazenom

Za veriacich farnosti

Zbierka: Seminár I.

09:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: utorok – 16:00, nedeľa - 10:30

Starina: štvrtok - 16:00, nedeľa – 07:30